:

Var söker man EU bidrag?

Innehållsförteckning:

  1. Var söker man EU bidrag?
  2. Vad innebär geografiskt områdesansvar?
  3. Vad är 2 4 medel?
  4. Hur fördelas bidragen?
  5. Vad har regering länsstyrelser och kommuner gemensamt när det gäller krishantering?
  6. Vilka bidrag kan ett hushåll få från stat och kommun?

Var söker man EU bidrag?

Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet står bakom webbplatsen eufonder.se. Där kan du läsa om vilka EU-stöd svenska företag, myndigheter och organisationer kan söka.

Vad innebär geografiskt områdesansvar?

Det geografiska områdesansvaret syftar till tvärsektoriell samordning och innebär att de geografiskt områdesansvariga på varje nivå skall verka för att olika aktörer samordnar planering och förberedelser liksom krishante- ring och information under en kris.

Vad är 2 4 medel?

Finansieringen från anslag 2:4 Krisberedskap inriktas framöver mot fyra större områden som myndigheterna kan söka medel för att stärka: Samverkan och ledning, Kommunikation med allmänheten, Hantering av resurser samt Farliga ämnen, CBRNE.

Hur fördelas bidragen?

Vad har regering länsstyrelser och kommuner gemensamt när det gäller krishantering?

Vilka bidrag kan ett hushåll få från stat och kommun?