:

När börjar man tjäna in till tjänstepension?

Innehållsförteckning:

  1. När börjar man tjäna in till tjänstepension?
  2. Har man rätt till tjänstepension som timanställd?
  3. Hur länge kan du ta ut din allmän pension?
  4. Vad är en tjänstepension?
  5. Hur kan du se din tjänstepension på mina sidor?

När börjar man tjäna in till tjänstepension?

Du börjar tjäna in till din tjänstepension från den månad du fyller 25 år tills du är 67 år. Din arbetsgivare sätter in motsvarande 4,5 procent av din månadslön upp till 44 375 kronor (2022). På lönedelar över detta belopp sätter arbetsgivaren in motsvarande 30 procent av månadslönen.

Har man rätt till tjänstepension som timanställd?

En timanställd måste ha arbetat tre hela kalendermånader i sträck för att ni ska kunna rapportera honom eller henne till ITP 2. Byter en anställd arbetsgivare påbörjar personen en ny kvalificeringsperiod.

Hur länge kan du ta ut din allmän pension?

Om du är född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 61 år enligt gällande övergångsbestämmelser. För att börja göra din ansökan om allmän pension behöver du ha fyllt 61 år (60 år om du är född 1958) och vara folkbokförd i Sverige.

Vad är en tjänstepension?

De allra flesta som arbetar har en tjänstepension. Om din tjänstepension är kollektivavtalad sätter din arbetsgivare av cirka 4 -5 procent motsvarande din månadslön till din tjänstepension. För att få en bra total pension är det viktigt att du har en tjänstepension.

Hur kan du se din tjänstepension på mina sidor?

Du kan se dina personliga uppgifter om din eventuella tjänstepension om du loggar in på Mina Sidor. Du kan ha en tjänstepension om du har kollektivavtal eller annat pensionsavtal med din arbetsgivare. Kontakta den som är personalansvarig på din arbetsplats för att få veta vad som gäller för dig.