:

Vad är Metaplasi?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Metaplasi?
 2. Vad är intestinal metaplasi?
 3. Vad göra vid atrofisk gastrit?
 4. Vad är Ventrikelcancer?
 5. Vad är Barretts esofagus?
 6. Varför får man atrofisk gastrit?
 7. Hur känns bråck på magmunnen?
 8. Vad betyder Cytologisk Atypi?
 9. Vad är en resektion?
 10. What is metaplasia and dysplasia?
 11. What is the pathophysiology of dysplasia?
 12. What is intestinal metaplasia and how is it treated?
 13. Is intestinal metaplasia reversible?

Vad är Metaplasi?

Metaplasi är en (pato)fysiologisk process i cellvävnader där en mogen differentierad cellform ersätts av en annan mogen differentierad cellform. Exempel på metaplasier är skivepitelmetaplasi i livmoderhalsen eller lungorna hos rökare och glandulär metaplasi i matstrupen.

Vad är intestinal metaplasi?

Hos vissa orsakar infektionen med ökande ålder (från 45–50 år) slemhinneförändringar som leder till atrofi och även till så kallad intestinal metaplasi, det vill säga förekomst av mer tarmlik slemhinna.

Vad göra vid atrofisk gastrit?

Behandling med vitamin B12 hos patienter med atrofisk gastrit eller kirurgisk magtarmresektion/bypass skall ges livslångt. Indikation för behandling vid dessa tillstånd finns givetvis även om vitaminbrist (blod, neurologi, slemhinnor) inte har hunnit utvecklas; man kan då redan initialt ge underhållsbehandling.

Vad är Ventrikelcancer?

Ventrikelcancer uppstår som ett resultat av en komplex interaktion mellan genetisk predisposition, infektion och kost. Familjär ventrikelcancer (anhopning i vissa familjer) förekommer i cirka 10–20 % av fallen. Ventrikelcancer är associerat till intag av rökt och saltad mat och till lågt intag av frukt och grönsaker.

Vad är Barretts esofagus?

Barretts esofagus är ett tillstånd där en intestinal typ av cylinderepitel (intestinal metaplasi) har ersatt det normalt förekommande flerlagrade skivepitelet i den distala delen av esofagus.

Varför får man atrofisk gastrit?

B-vitaminbrist hos äldre kan också bero på åldersrelaterade sjukdomar som atrofisk gastrit eller perniciös anemi. Atrofisk gastrit är en kronisk inflammation som leder till att magens slemhinna förtunnas och kraftigt försämrar kroppens upptagningsförmåga av B-vitaminer.

Hur känns bråck på magmunnen?

Sjukdomen kan bero på ett bråck som gör att magmunnen, (hiatus), inte kan sluta tätt. Då kan delar av, eller hela magsäcken, och ibland även tunn- eller tjocktarmen, pressas upp ovanför mellangärdet. De vanligaste symtomen är halsbränna och sura uppstötningar men även smärta och svårigheter att svälja kan förekomma.

Vad betyder Cytologisk Atypi?

Cytologiska analysen visar: Körtelcellsatypi eller Atypi i celler av oklar/annan celltyp. Kolposkopi inom 3 månader från indexprov oavsett HPV-status. Kolposkopin görs av en särskilt erfaren kolposkopist.

Vad är en resektion?

Resektion. Borttagande eller avlägsnande. Total resektion betyder att hela tumören har opererats bort.

What is metaplasia and dysplasia?

Dysplasia is the presence of abnormal cells within your tissue or one of your organs. Metaplasia is the conversion of one type of cell to another. Any of your normal cells may become cancer cells. Before cancer cells form in your body’s tissues, they go through abnormal changes called hyperplasia and dysplasia.

What is the pathophysiology of dysplasia?

Dysplasia in general comprises of the increased growth of immature cells with a simultaneous reduction in the growth of mature cells, their numbers and their site of growth. Dysplasia is the indication of a premature neo-plastic progression.

What is intestinal metaplasia and how is it treated?

Intestinal metaplasia is a transformation of the cells in the lining of your upper digestive tract, often the stomach or the esophagus (food pipe). It’s called “intestinal” metaplasia because the cells change to become more like those that line the intestines.

Is intestinal metaplasia reversible?

Intestinal metaplasia of the stomach or esophagus is a sign of injury. It may or may not be reversible. While it might not cause symptoms on its own, it indicates that significant damage has already been done.