:

Hur påverkar äpplen miljön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar äpplen miljön?
  2. Är frukter bra för miljön?
  3. Vad är inte bra för miljön?
  4. Är det skillnad i pris om det är svenska eller utlänska äpplen?
  5. Hur påverkar frukt klimatet?
  6. Varför är svenska äpplen så dyra?

Hur påverkar äpplen miljön?

Äpplen har låg klimatpåverkan – och svenska äpplen kan vara dubbelt så klimatsmarta som importerade. Odling av äpplen kräver inte heller mycket mark, men användningen av bekämpningsmedel kan vara hög – även i Sverige fast lagstiftningen kring bekämpningsmedel är striktare än i andra länder.

Är frukter bra för miljön?

Frukt och grönt Grova grönsaker kan också lagras längre utan att bli dåliga än ömtåliga grönsaker som tomat, sallad och gurka. Frukt, bär och grönt som har besprutats lite eller inte alls bidrar till en giftfri miljö.

Vad är inte bra för miljön?

Undvik palmolja, som är sämre för både hälsan och miljön. Mycket av oljepalmsodlingen sker på mark som har varit regnskog. När regnskog avverkas och marken sedan odlas frigörs stora mängder växthusgaser. Minska gärna på mängden smör, eftersom smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja.

Är det skillnad i pris om det är svenska eller utlänska äpplen?

Det talas om ett bra äppelår i år men det syns inte direkt på priserna i livsmedelsbutikerna där det kan skilja uppemot 20 kronor per kilo. Att det är ett bra äppelår hos odlarna i Sverige är något som många lagt märke till.

Hur påverkar frukt klimatet?

Grönsaker, baljväxter och frukt påverkar miljön på olika sätt. Det beror på hur och var de odlas och hur ömtåliga de är. Olika grönsaker och frukter är olika lätta att lagra och olika känsliga för tryck och stötar. Orsaken är bland annat att de har olika tjocka skal, vattenhalt och ihåligheter.

Varför är svenska äpplen så dyra?

Kräver stora volymer. De stora matbutikskedjorna köper in frukten via stora grossistbolag. Därför är risken att volymen blir avgörande för om det kan köpas in svenska äpplen. – Nackdelen kan vara att det är trögare att få till det med lokala leverantörer.