:

Hur mycket kostar det att ta bort amalgam?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kostar det att ta bort amalgam?
  2. Är det farligt att ta bort amalgam?
  3. Är det farligt med amalgam?
  4. Hur länge kan man ha tandfyllning?
  5. Hur yttrar sig kvicksilverförgiftning?

Hur mycket kostar det att ta bort amalgam?

Boka tid hos en hos en tandläkare som utför amalgamsanering för att få en korrekt bedömning och pris. Vanligtvis kostar det 500 kr för saneringen. Därtill kommer kostnad för lagning, krona, zirkoniaimpantat eller provisorisk lagning.

Är det farligt att ta bort amalgam?

Kan man få biverkningar av att ta bort amalgam? Det finns inga bevis på att amalgamsanering ger några biverkningar på kroppens välmående. Om man vill genomföra en sanering med säkerhet om att inte exponeras för kvicksilver är det enda sättet att boka amalgamsanering under narkos.

Är det farligt med amalgam?

Även om amalgamfyllningar i allmänhet är ofarliga är de en onödig källa till kvicksilver för människa och natur. Två tunga studier på två grupper av barn visar att det av säkerhetsskäl inte finns anledning att välja komposit före amalgam.

Hur länge kan man ha tandfyllning?

En kompositfyllning håller i ungefär 5–10 år och materialet fungerar bäst vid små lagningar. Nackdelar med kompositer är t ex att de är känsliga för påfrestningar som hårt tuggtryck och att de lättare samlar plack (bakteriebeläggningar) än en oskadad tandyta. De missfärgas också lätt om du är rökare.

Hur yttrar sig kvicksilverförgiftning?

Gemensamt för patientgruppen är att de kopplar sin ohälsa till exponering för ämnen från tandersättningsmaterial. Vanliga allmänna symtom är onormal fysisk trötthet, värk i muskler/leder, koncentrations- och minnessvårigheter, yrsel, huvudvärk, mag- och tarmbesvär, psykisk trötthet, ångest och depression.