:

Vad skapar kundvärde?

Innehållsförteckning:

  1. Vad skapar kundvärde?
  2. Var finns kundvärde?
  3. Hur mäts kundvärde?
  4. Vad köper kunden egentligen?
  5. Vilka tre sätt att skapa kundvärde finns att välja på?

Vad skapar kundvärde?

Antaganden om vad som skapar kundvärde kan baseras på tidigare erfarenheter, omoderna tankesätt och subjektiva uppfattningar bland ledare och anställda. Erfarenhet är viktig i många sammanhang, men eftersom kundvärdet definieras av kunden själv måste du prata med kunden för att förstå den verkliga bilden.

Var finns kundvärde?

Det finns olika tolkningar av vad som menas med kundvärde....För att utveckla övertygande modeller för kundvärde måste en leverantör tänka på följande:

  • Det finns två steg där kunderna bedömer värde: före och efter de köper en produkt eller tjänst.
  • Värde uppfattas olika på olika nivåer, och ska levereras därefter.

Hur mäts kundvärde?

Det mest okomplicerade sättet att mäta kundvärde är att identifiera hur kunder uppfattar värdet av leverantörens produkter, menar Evans och Honkapohja (2003). De anser att om värdet är större än konkurrenternas värden har företaget en stor chans att lyckas på marknaden.

Vad köper kunden egentligen?

En kund värderar de fördelar och nackdelar som han upplever att ett erbjudande innehåller. Kundtillfredsställelse. Efter ett köp kan kunden vara nöjd eller missnöjd och detta i olika stor grad. Kundtillfredsställelsen styrs av hur väl kundens förväntningar före köpet uppfylldes av det som levererades.

Vilka tre sätt att skapa kundvärde finns att välja på?

Välj att plugga på det sätt du själv gillar att plugga! » kunden snabbt uppmärksammar dig, när kunden behöver dig. » du klarar att påverka din kund på ett sätt som övertygar. » du säljer med ett innehåll som kunden är intresserad av.