:

Vad gör man vid högt blodsocker diabetes?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man vid högt blodsocker diabetes?
  2. Vad händer i hjärnan vid högt blodsocker?
  3. Varför får diabetiker inte äta socker?
  4. Vad är symptomen på diabetes?
  5. Varför får diabetiker inte äta godis?
  6. Vad är normalt blodsocker för pre-diabetes?

Vad gör man vid högt blodsocker diabetes?

Akut hyperglykemi (högt blodsocker) | Diabeteshandboken....Om man bestämt sig för att larma ambulans kan man om möjlighet finns i väntan på denna:

  1. Sätta iv-nål.
  2. Koppla isoton NaCl (0.9%) eller Ringer-Acetat 1 l/timme.
  3. Övervaka blodtryck, puls och andning.
  4. Eventuellt ge syrgas.

Vad händer i hjärnan vid högt blodsocker?

I tidskriften Diabetes presenterar en forskargrupp från universiteten i Umeå och Stockholm resultat som antyder att förhöjda blodsockernivåer kan påverka minnesfunktionen negativt. Det är tidigare känt att patienter med diabetes har en ökad risk för att insjukna i olika demensformer, bl. a. Alzheimers sjukdom.

Varför får diabetiker inte äta socker?

“Om du har diabetes, får du inte äta socker.” Som diabetiker har du säkert stött på denna myt många gånger. Förr trodde man nämligen att diabetiker inte tålde socker alls, men numera vet vi att diabetiker kan äta godis, choklad och tårta i små mängder.*

Vad är symptomen på diabetes?

Symptomen kan vara hunger, svettningar, huvudvärk, darrningar, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, oro, ... De flesta människor med diabetes känner igen tecknen när blodsockret är på väg att sjunka för lågt och hinner själva utan dramatik äta något sött så att sockerhalten stiger.

Varför får diabetiker inte äta godis?

Det är en myt att diabetiker inte får äta godis, dricka ett glas vin eller njuta av en bit tårta. Men det gäller att göra det med måtta och se till att dosera sitt insulin på rätt sätt. “Om du har diabetes, får du inte äta socker.”.

Vad är normalt blodsocker för pre-diabetes?

Normalt blodsocker ligger ungefär mellan 4-6 mmol/l (*) fastande, och upp till max 8,7 (7,8) efter måltid. Pre-diabetes kan man ha, om man uppmäter fasteblodsocker mellan 6,1-7,0 eller om blodsockret icke-fastande är 8,7-12,1 (7,8-11,1). Diabetes anses man ha vid två fasteblodsocker >7,0 eller vid icke-fastande >12,2 (>11,1).