:

Hur kan ett vulkanutbrott förändra jordytan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan ett vulkanutbrott förändra jordytan?
  2. Vad kan man göra för att förebygga ett vulkanutbrott?
  3. Vad är exogen och endogen?
  4. Vad menas med exogena processer?
  5. Hur förbereder man sig för ett vulkanutbrott?

Hur kan ett vulkanutbrott förändra jordytan?

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

Vad kan man göra för att förebygga ett vulkanutbrott?

Skydd mot vulkanutbrott Det finns inte mycket att göra för att förhindra utbrottet. På de platser där vulkanutbrott är vanligast har man sprängt upp kanaler i berggrunden. Där kan lavan från utbrottet rinna ner.

Vad är exogen och endogen?

Exogen refererar till en händelse eller ett objekt som kommer utifrån ett system. Begreppet kommer från de grekiska orden "exo" och "gen", som betyder utanför och produktion. Exogen är motsatsen endogen, som står för något som genereras inom själva systemet.

Vad menas med exogena processer?

process på jordytan som formar terrängen. Hit räknas vittring, massrörelser, erosion, transport och deposition. De tre senare sker genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciärers aktivitet.

Hur förbereder man sig för ett vulkanutbrott?

Vulkanutbrott är svåra att förutsäga. Det beror på att vulkaner kan uppföra sig på många olika sätt och också ändra sig med tiden. Men genom att fortlöpande övervaka dem, ökar chanserna att kunna varna människor i tid och på så sätt begränsa skadorna när utbrotten väl kommer.