:

Hur går GMO processen till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går GMO processen till?
  2. Hur påverkas samhället av genteknik?
  3. Hur går det till när en gen flyttas från en bakterier till en annan?
  4. Vad finns det för risker och möjligheter med genteknik?
  5. Vad ser du för etiska problem med genteknik?
  6. Vilka är riskerna med genteknik?

Hur går GMO processen till?

För att skapa en genetiskt modifierad organism används genteknik. Det går lite förenklat ut på att lägga till, ta bort eller ändra i DNA‑sekvenser. Genteknik används bland annat för att ge en organism nya egenskaper, eller för att forska på vilka funktioner olika gener har.

Hur påverkas samhället av genteknik?

Gentekniken används i framställandet av läkemedel och vacciner. Den har också medfört, att man redan på fosterstadiet kan avläsa ärftliga sjukdomar (och även andra anlag såsom ögonfärg, kroppsbyggnad m m). Genom så kallad genterapi försöker man också reparera och ersätta "felaktiga" gener.

Hur går det till när en gen flyttas från en bakterier till en annan?

Genen sätts in i små ringformade DNA-molekyler, plasmider. Plasmiderna förs in i bakterier. Bakterierna medverkar till att föra in den ursprungliga växtgenen i en ny växt. Den nya växten har fått samma gen som den ursprungliga växten.

Vad finns det för risker och möjligheter med genteknik?

Kritikerna ser samma risker som med den nuvarande GMO-tekniken. Bland annat pekar de på att GMO-odlingen minskat den biologiska mångfalden och har fått följdverkningar i form av resistenta ogräs och ökad besprutning.

Vad ser du för etiska problem med genteknik?

Ett annat etiskt problem rör möjligheten att förändra generna hos mänskliga embryon (så kallad embryonal genredigering) som sedan får utvecklas till en individ. Det är idag inte tillåtet att göra, men teknikens potential och den snabba utvecklingen väcker många frågor som bör diskuteras i en bred, allmän debatt.

Vilka är riskerna med genteknik?

Bland annat pekar de på att GMO-odlingen minskat den biologiska mångfalden och har fått följdverkningar i form av resistenta ogräs och ökad besprutning. Patenterade utsäden har också gett de stora kemiföretagen kontroll över utsädesmarknaden, vilket står i konflikt med böndernas rätt att spara eget utsäde.