:

Hur bildar man gerundium på spanska?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bildar man gerundium på spanska?
 2. När ska man använda gerundium?
 3. Vad är Gerund?
 4. Vad är skillnaden mellan gerundium och presens?
 5. Vad är presens particip?
 6. Hur pratar man i dåtid på spanska?
 7. Hur man böjer spanska verb?

Hur bildar man gerundium på spanska?

Spanska. I spanskan skapar man gerundium av hjälp av verbet "estar" i rätt tempus + verb i gerundium + ando/iendo (beroende ändelse).

När ska man använda gerundium?

Salimos cantando. Vi gick sjungande ut. Efter verb som handlar om hur man förnimmer eller beskriver en situation kan också gerundium användas. Vanliga sådana verb är oír (höra), ver (se), recordar (minnas), describir (beskriva), observar (observera), representar (föreställa), pintar (måla).

Vad är Gerund?

Gerundium ser exakt likadant ut som presens particip, men det är bra att förstå skillnaden mellan dessa två. Gerundium har alltid samma funktion som ett substantiv (trots att det ser ut som ett verb).

Vad är skillnaden mellan gerundium och presens?

Presens är ett tempus som beskriver nuet medan gerundium beskriver ett progressiv handling likt engelskans ing-form. Gerundium behöver inte vara presens utan kan vara en pågående handling i dåform etc. Det är hjälpverbet som tillsammans med gerundium avgör vilket tempus det är.

Vad är presens particip?

I svenskan fungerar presens particip som oböjliga adjektiv. De uttrycker att huvudordet genomgår verbhandlingen. Dessa particip är alltid aktiva, vilket innebär att verbet i en motsvarande sats som har huvudordets referent som subjekt får aktiv diates: en sjungande man – en man som sjunger.

Hur pratar man i dåtid på spanska?

I spanska språk finns det två olika form av preteritum som kallas Pretérito och Imperfecto. Preteritum talar om dåtid. Vad någon gjorde eller vad som hände.

Hur man böjer spanska verb?

3. tener– att ha

 • yo tengo.
 • tú tienes.
 • él, ella, usted tiene.
 • nosotros, nosotras tenemos.
 • vosotros, vosotras tenéis.
 • ellos, ellas, ustedes tienen.