:

Hur stor del av jordens yta är bebyggd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor del av jordens yta är bebyggd?
  2. Vad är en breddgrad?
  3. Vad är en cylindrisk projektion?
  4. Hur gör man en kartprojektion?
  5. Vad är densiteten i jordklotet?
  6. Hur stor är jordklotets volym?
  7. Vad är jordens ålder?
  8. Vad är det som behövs för att finnas liv på jorden?

Hur stor del av jordens yta är bebyggd?

Cirka 1,2 miljoner hektar eller mindre än 3 procent av landytan utgjordes då av bebyggd mark. Två tredjedelar av landytan är skogsbevuxen vilket gör Sverige till ett av Europas skogsrikaste länder.

Vad är en breddgrad?

breddgrad, kallas även latitud, anger avståndet från ekvatorn, dvs en orts läge nord-sydligt. Om orten ligger på: norra halvklotet anges latituden som nordlig och betecknas med bokstaven "N". södra halvklotet anges latituden som sydlig och betecknas med bokstaven "S".

Vad är en cylindrisk projektion?

Cylindriska projektioner, eller cylinderprojektioner innebär att kartans yta är hoprullad till en cylinder som ligger runt om jorden.

Hur gör man en kartprojektion?

En kartprojektion är en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta. Eftersom man inte kan avbilda en krökt yta på en plan blir det alltid olika avbildningsfel. På grund av att olika kartprojektioner har olika egenskaper måste man anpassa valet av projektion efter kartans användning.

Vad är densiteten i jordklotet?

Jordklotets volym är 1,083 x 10 upphöjt till 21 kubikmeter ( 0 000 000 kubikmeter), och dess massa 5,974 x 10 upphöjt till 0 0 000 kg), vilket ger en genomsnittlig densitet på 5516 kg/m3 (källa: Nationalencyclopedien). Densiteten är dock högre i jordens kärna än i manteln och jordskorpan.

Hur stor är jordklotets volym?

Jordklotets volym är 1,083 x 10 upphöjt till 21 kubikmeter ( 0 000 000 kubikmeter), och dess massa 5,974 x 10 upphöjt till 0 0 000 kg), vilket ger en genomsnittlig densitet på 5516 kg/m3 (källa: Nationalencyclopedien).

Vad är jordens ålder?

Fakta om jorden. Jordens ålder är fastslagen till cirka 4,5 miljarder år. Jordens radie är 6 371 kilometer, så det är cirka 40 000 kilometer runt jorden. Jordens avstånd till solen är 150 miljoner kilometer. Jorden har en måne.

Vad är det som behövs för att finnas liv på jorden?

Lätta fakta om jorden. Jorden har allt som behövs för att liv ska kunna finnas. Det är faktiskt bara på vår planet som vi känner till att det finns liv överhuvudtaget. Detta beror på att jorden ligger på lagom avstånd från solen, vår närmaste stjärna. Det är därför inte för varmt eller för kallt som på de andra planeterna i vårt solsystem.