:

När läser man Programfördjupning?

Innehållsförteckning:

  1. När läser man Programfördjupning?
  2. Hur många poäng gymnasieprogram?
  3. Hur fungerar kurser på gymnasiet?
  4. Vad är Programfördjupning gymnasiet?
  5. Hur lägger man till kurser på gymnasiet?
  6. Vilka kurser kan man välja i gymnasiet?
  7. Är Programfördjupning obligatorisk?
  8. Vilka Programfördjupningar finns det?

När läser man Programfördjupning?

Individellt val och programfördjupningsval väljs av elever i årskurs 1 och 2. De studieförberedande programmen i årskurs 1 väljer inriktning, kurser för programfördjupning och kurser för individuellt val till årskurs 2. Till årskurs 3 väljs programfördjupning och individuellt val.

Hur många poäng gymnasieprogram?

För att få en högskoleförberedande examen behöver du ha: 2 500 poäng, varav 2 250 ska vara godkända, godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1 och. ett godkänt gymnasiearbete.

Hur fungerar kurser på gymnasiet?

Ämnena på gymnasieskolan är indelade i kurser. Varje kurs ger ett antal gymnasiepoäng. Man kan säga att antalet poäng motsvarar den tid som krävs för att läsa kursen. De flesta kurser omfattar 100 poäng, men det finns även kurser på poäng.

Vad är Programfördjupning gymnasiet?

Programfördjupning är valbara kurser och ämnen som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. De är till för att du ska kunna specialisera dig i det program och den inriktning som du har valt.

Hur lägger man till kurser på gymnasiet?

Ja, om man kan lägga till kurserna så går det. Men för att det ska gå att lägga till mer än 200 poäng (oftast 2 kurser) så behöver man läsa "utökat program" och det är något man måste ansöka om hos rektorn. Det är alltså inte säkert att du kan lägga till kurserna så prata med skolan om det.

Vilka kurser kan man välja i gymnasiet?

För grundläggande behörighet krävs kurserna svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1. Så om du inte har alla dessa kurser redan kan du välja dem i ditt individuella val.

Är Programfördjupning obligatorisk?

programfördjupande kurser måsta man "samla på sig" under 3 år på gymnasiet, men oftast läses programfördjupningar under åk2 och 3 (ofta - vad gäller TE - 200 p. under åk2 och resterande - under åk3), men avvikelser förekommer, ex.

Vilka Programfördjupningar finns det?

Du kan läsa 300 p programfördjupning och 200 p individuellt val, så kolla på de olika kurserna du är intresserad av och se om det går att få in alla. Du kan även prata med SYVen på din skola när det kommer till vilka kurser som är mest fördelaktigt för dig att välja.