:

Vilken modell bygger HTTP på modellen beskriver förhållandet mellan en dator som svarar och en dator som ställer förfrågan om att få se webbplatserna?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken modell bygger HTTP på modellen beskriver förhållandet mellan en dator som svarar och en dator som ställer förfrågan om att få se webbplatserna?
  2. Är HTTP ett protokoll?
  3. Är du HTTP?
  4. Vad betyder OSI?
  5. Hur går datakommunikation till?
  6. I vilket lager av OSI-modellen arbetar en router?

Vilken modell bygger HTTP på modellen beskriver förhållandet mellan en dator som svarar och en dator som ställer förfrågan om att få se webbplatserna?

I HTTP 1.1 (till skillnad från 1.0) är MIME-parametern "Host" (namnet på den anropade webbservern) obligatorisk och måste skickas med varje förfrågan för att servern skall svara.

Är HTTP ett protokoll?

HTTP är ett kommunikationsprotokoll som används för att ladda webbsidor på Internet via World Wide Web (WWW).

Är du HTTP?

Vad är http? Http är en förkortning av Hypertext Transfer Protocol. Ett protokoll är en samling regler för hur kommunikationen mellan två enheter i ett nätverk ska gå till. Http används av en webbläsare i din dator eller mobiltelefon för att hämta innehåll från en webbserver, vanligen en webbplats.

Vad betyder OSI?

uppdelning av funktionerna i ett datornät i sju lager, införd i OSI‑standarden. (Man talar också om nivåer och skikt.) – Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kommunikationen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver).

Hur går datakommunikation till?

Datorkommunikation spänner över ett antal områden, såsom kommunikationsprotokoll, kablar och kontakter (för optisk eller elektrisk överföring), trådlösa nätverk via radio eller infrarött ljus (IR), mobilnät, sensornätverk, P2P-nätverk, distribuerade system, realtidskommunikation, telekommunikation, köteori och ...

I vilket lager av OSI-modellen arbetar en router?

Router, switch, hub Hubb Jobbar på fysiska lagret. Det den får in på en port skickar den ut till alla andra portar. Switch Jobbar på länk lagret.