:

Hur trivas bättre på jobbet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur trivas bättre på jobbet?
 2. Vad är en arbetssituation?
 3. Vad förväntar du dig av oss som arbetsgivare?
 4. Vad bidrar till arbetsglädje?
 5. Vad är glädje på jobbet?

Hur trivas bättre på jobbet?

Läs igenom och fundera över vilka förändringar du behöver i ditt liv för att trivas bättre i din roll på kontoret.

 1. Undvik negativ energi. ...
 2. Fokusera på dig själv. ...
 3. Ta reda på vad som gäller. ...
 4. Professionellt mod. ...
 5. Skaffa vänner. ...
 6. Känn till dina styrkor. ...
 7. Omfamna dina svagheter. ...
 8. Gör det mesta du kan av din tid utanför kontoret.

Vad är en arbetssituation?

Med arbetsmiljö menas hela arbetssituationen på företaget och för enskilda medarbetare. Arbetsmiljön omfattar både den fysiska arbetsmiljön, dvs säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön, dvs om hur du mår pykiskt i ditt arbete, om du trivs på jobbet, med dina arbetsuppgifter och arbetskamrater.

Vad förväntar du dig av oss som arbetsgivare?

3. Vad har du för förväntningar på det här jobbet? En stor del av en framgångsrik arbetsmiljö är bra kommunikation, och en viktig faktor i den kommunikationen är att man måste veta vad som förväntas av en, och av alla andra i teamet.

Vad bidrar till arbetsglädje?

Det finns dock några punkter som ofta tas upp när det handlar om vad som kan skänka en individ arbetsglädje:

 • Arbetskamraterna.
 • Nöjda mottagare.
 • Uppskattning.
 • Att bli klar – att se resultat.
 • Utmaningar.
 • Humor och skratt.
 • Meningsfullhet.
 • Lära sig något nytt.

Vad är glädje på jobbet?

Glädje på jobbet handlar om att få skratta tillsammans. Att ha en plats att gå till där man är efterfrågad. Det handlar också om att få känna att det arbete man gör är meningsfullt, och det kan man lugnt säga att det är på Humana.