:

Hur Infoga bild i sidhuvud?

Innehållsförteckning:

 1. Hur Infoga bild i sidhuvud?
 2. Hur infogar man sidnummer i PowerPoint?
 3. Hur gör man sidfot i PowerPoint?
 4. Hur gör man sidhuvud i Excel?
 5. Hur gör man bakgrunden transparent i PowerPoint?
 6. Hur använder man sidhuvud?
 7. How do I lock the footer of a PowerPoint presentation?
 8. How to add a footer to all slides in PowerPoint?
 9. What is a header and footer in PowerPoint?
 10. Is it easier to edit the footer of a presentation?

Hur Infoga bild i sidhuvud?

Lägga till bilder i ett sidhuvud eller i en sidfot

 1. Gå till Infoga > Sidhuvud eller Sidfot > Tom (eller en enkel mall).
 2. Dubbelklicka på [Skriv här] i området för sidhuvudet eller sidfoten.
 3. Välj Bilder eller Onlinebilder och välj sedan din bild.
 4. Välj Stäng sidhuvud/fot eller tryck på Esc för att avsluta.

Hur infogar man sidnummer i PowerPoint?

I dialogrutan Sidhuvud och sidfot gör du något av följande:

 1. Om du vill lägga till bildnummer klickar du på fliken Bild och markerar sedan kryssrutan Bildnummer.
 2. Om du vill lägga till sidnummer i anteckningssidor klickar du på fliken Anteckningar och åhörarkopior och markerar kryssrutan Sidnummer.

Hur gör man sidfot i PowerPoint?

Infoga en sidfot eller ett bildnummer för alla bilder i en presentation

 1. Gå till Infoga > Sidfot > Sidfot. ...
 2. I fönstret Sidfot väljer du Sidfot.
 3. I rutan Sidfot anger du den sidfotstext som du vill använda.
 4. Om du vill använda bildnummer väljer du Bildnummer.

Hur gör man sidhuvud i Excel?

Klicka i det kalkylblad som du vill lägga till särskilda sidhuvud- eller sidfotselement i. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga. Kalkylbladet visas i sidlayoutvyn. Klicka i den vänstra, mittersta eller högra textrutan för sidhuvuden eller sidfötter högst upp eller längst ned i kalkylbladet.

Hur gör man bakgrunden transparent i PowerPoint?

Klicka på bilden som du vill skapa transparenta områden i. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Ändra färg. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka sedan på färgen i bilden som du vill göra transparent.

Hur använder man sidhuvud?

Infoga ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Gå till Infoga > Sidhuvud eller Sidfot.
 2. Välj det rubrikformat du vill använda. ...
 3. Lägga till eller ändra text för sidhuvudet eller sidfoten. ...
 4. Om du vill ta bort ett sidhuvud, till exempel det på rubriksidan, markerar du det och markerar sedan rutan Annorlunda förstasida.

How do I lock the footer of a PowerPoint presentation?

There is no direct way to lock the footer of your presentation in Microsoft PowerPoint so that other people with the PowerPoint file cannot edit it. However, there are third-party software that can help you to do this. I would like to recommend “ OfficeOne: Shape Locker.

How to add a footer to all slides in PowerPoint?

From the pop-up window, click on the box next to the “ Footer ” option and then type in the text that you want to add in all the slides as a footer inside the rectangular box below. After that, click on the “ Apply to All ” button and the footer will be added to all the slides in your PowerPoint presentation. 4.

What is a header and footer in PowerPoint?

Headers and footers in PowerPoint are ideal for displaying descriptive content, such as slide numbers, author info, the date and time, and more. We’ll show you how to easily insert or edit info in a header or footer in PowerPoint.

Is it easier to edit the footer of a presentation?

Some elements in the footer of a presentation are easier to edit than others. This is based on how they are placed when designing the presentation. If they are present directly on the slide, you may find it easier to edit.