:

Hur ansöker man om förskola?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ansöker man om förskola?
  2. Vart anmäler man förskolan?
  3. När söka förskola Stockholm?
  4. Kan man polisanmäla en förskola?
  5. Hur länge får barn vara lediga från förskolan Stockholm?

Hur ansöker man om förskola?

Gör ansökan om förskoleplats i god tid, helst minst ett halvår innan det är dags för ditt barn att börja på förskolan. Ansökan om förskoleplats gör du själv på din kommuns webbplats, där du också hittar anmälningsblanketten.

Vart anmäler man förskolan?

Om du vill anmäla missförhållanden på förskolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden som rör särskilt stöd kan du anmäla detta till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

När söka förskola Stockholm?

Ansök och följ din ansökan Ditt barns sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare. Du kan ange upp till fem önskemål på ansökan och välja både kommunala och fristående verksamheter.

Kan man polisanmäla en förskola?

Förskolan är inte skyldig att anmäla brott till polisen förutom när personal får kännedom om att ett brott ska begås eller bevittnar ett pågående brott. Då måste polisanmälan göras. Förskolan kan dock polisanmäla misshandel eller sexuella övergrepp mot barn utan hinder av sekretess.

Hur länge får barn vara lediga från förskolan Stockholm?

De nya reglerna innebär att: De 30 timmarna ska vara fördelade under 4 eller 5 dagar. Förälder/vårdnadshavare ska lämna barnet klockan 8.00-9.00 och hämta mellan 14.00-16.00. Vilka tider som barnet är på förskolan bestäms terminsvis.