:

Är uppmärksamma synonym?

Innehållsförteckning:

  1. Är uppmärksamma synonym?
  2. Vad menas med tvådelad uppmärksamhet?
  3. Är uppmärksam på korsord?
  4. Vad kan påverka vår uppmärksamhet?
  5. Vad betyder en namnunderskrift?
  6. Vad är uppmärksam?
  7. Vad kan störa vår uppmärksamhet och koncentration?

Är uppmärksamma synonym?

Ordet uppmärksamma är en synonym till erinra och flyga och kan bland annat beskrivas som ”lägger märke till, observerar”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av uppmärksamma samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad menas med tvådelad uppmärksamhet?

Så småningom utvecklas två-ledad uppmärksamhet, vilket innebär att man kan "hålla två saker i huvudet samtidigt", till exempel prata om en sak och göra något annat, eller göra en sak och tänka på något annat.

Är uppmärksam på korsord?

Synonymer till uppmärksam

  • vaken, intresserad, pigg, observant, påpasslig, alert, på bettet. förekommande, artig, omtänksam, chevaleresk. motsatsord. ovaksam, ointresserad, disträ oartig, otjänstvillig.
  • Användarnas bidrag. lyhörd, vaksam, beaktande.

Vad kan påverka vår uppmärksamhet?

Yttre faktorer är tex : intensitet, storlek, kontrast och frekvens och inre faktorer kan vara: behov, känslor, förväntningar och tidigare erfarenheter. Även vår vakenhetsgrad som regleras av det retikulära aktiveringssystemet - RAS, påverkar vår perception och uppmärksamhet.

Vad betyder en namnunderskrift?

En namnförkortning, ofta i form av initialer, som används då man visar att man godkänner varje sida i ett dokument eller en ändring i en viss text, eller en namnförkortning som används av upphovsmannen till ett konstverk eller en text.

Vad är uppmärksam?

1) som lägger märke till vad som försiggår, iakttagande, vaken, alert; äv.: som är på sin vakt, vaksam, stundom närmande sig l. övergående i bet.: misstänksam; äv.: som med skärpt(a) sinne(n) följer med (visst skeende o. d.), koncentrerad; särsk.

Vad kan störa vår uppmärksamhet och koncentration?

Koncentrationen kan bli avbruten av yttre orsaker, som till exempel som ljud och händelser i miljön. Man kan också få sin koncentration avbruten av sina egna tankar när man till exempel känner sig ledsen, oroad, stressad eller har varit med om en kris.