:

Vad hette NCC tidigare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad hette NCC tidigare?
  2. Vad jobbar NCC med?
  3. Varför NCC?
  4. Vilket år bildades NCC?
  5. Vad gör en projektchef?
  6. Är NCC börsnoterat?
  7. Vad ansvarar en platschef för?
  8. Vad krävs för att bli platschef?
  9. Vad tjänar projektchef?

Vad hette NCC tidigare?

Våren 1988 stod det klart att fusionen mellan ABV och JCC skulle resultera i ett nytt byggbolag, Nordic Construction Company (NCC). Det nya bolaget behövde snabbt en grafisk profil. En logotyp togs fram under sommaren 1988 av designern Björn Pettersson.

Vad jobbar NCC med?

NCC uppmuntrar till balans i vardagen och som anställd får du ett generöst friskvårdsbidrag samt tillgång till en levande, medarbetardriven föreningsverksamhet från idrott till konst. Vi har trygga anställningsvillkor och jobbar aktivt med säkerhet på våra arbetsplatser.

Varför NCC?

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort.

Vilket år bildades NCC?

1988NCC / Etablerades Formellt juridiskt bildades NCC-koncernen den 1 januari 1989, men första gången som JCC och ABV samlades under en och samma symbol var den 15 oktober 1988, när en gemensam grafisk profil lanserades.

Vad gör en projektchef?

Ansvaret innebär att du är ytterst ansvarig i projektet, d v s för ekonomin, genomförandet, arbetsmiljön, tidsplanen, planeringen och projekteringen inför produktionsstart, ja alla komponenter i ett projekt.

Är NCC börsnoterat?

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Vad ansvarar en platschef för?

Som platschef har du ansvar för att driva projektteamet mot gemensamma mål och leda arbetet i projektet från kontrakt till överlämnande. Det innebär ansvar för projektets planering och genomförande avseende miljö, kvalitet, ekonomi och tid.

Vad krävs för att bli platschef?

För att du ska kvalificera dig som platschef behöver du en bakgrund av byggrelaterad högskole- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande och erfarenhet inom byggbranschen.

Vad tjänar projektchef?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201664 500 kronor65 300 kronor
201766 400 kronor57 400 kronor
201865 800 kronor59 700 kronor
201971 400 kronor74 900 kronor