:

Vad kan män göra för att minska arbetslösheten?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan män göra för att minska arbetslösheten?
  2. Vad är lösningen till arbetslöshet?
  3. Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa en arbetssökande?
  4. Har varit arbetslös i flera år?
  5. Vad är kostnaden för samhället med att vara arbetslös?

Vad kan män göra för att minska arbetslösheten?

Tillfälliga åtgärder vidtas för att återstarta ekonomin, samtidigt som långsiktiga reformer ska bidra till att lösa samhällsproblemen. Satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken uppgår till över 9 miljarder kronor 2021. Förstärkningar i arbetslöshetsförsäkringen under 2020 förlängs till och med 2022.

Vad är lösningen till arbetslöshet?

Det behövs tydligare krav och bättre möjligheter för kortutbildade att skaffa sig en grundläggande utbildning. Antalet arbetslösa som är utrikes födda eller har kort utbildning fortsätter att öka. Politiken måste medverka till att kollektivavtalsmodellen med så kallade etableringsjobb kommer på plats.

Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa en arbetssökande?

Personligt stöd av en arbetsförmedlare via telefon, chatt eller ett bokat möte. Till exempel kan du få hjälp med planering, gå igenom din kompetens och hur arbetsmarknaden ser ut. Råd om hur du väljer yrke och hittar jobb. Ge extra stöd om du har en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller annan svårighet.

Har varit arbetslös i flera år?

I dagsläget är nästan 190 000 personer långtidsarbetslösa i Sverige. – Det är klart oroande att långtidsarbetslösheten biter sig fast samtidigt som det är brist på arbetskraft. Hälften av dem som är långtidsarbetslösa har varit det i mer än två år, en tredjedel i över tre år.

Vad är kostnaden för samhället med att vara arbetslös?

Samhällets direkta och indirekta kostnader för arbetslösheten kan beräknas till drygt 210 miljarder kronor. Det offentligas kostnader för sjukvården kan beräknas till 150 miljarder kronor. Arbetslösheten i Sverige kostar alltså mer än sjukvården.