:

Har du som äger en teckningsoption någon skyldighet till bolaget?

Innehållsförteckning:

  1. Har du som äger en teckningsoption någon skyldighet till bolaget?
  2. Hur bokför man teckningsoptioner?
  3. Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?
  4. Hur bokför jag optioner?
  5. Varför kan jag inte sälja teckningsrätter?

Har du som äger en teckningsoption någon skyldighet till bolaget?

Ett aktiebolag kan alltså utfärda teckningsoptioner till exempelvis anställda utan krav på att dessa ger lån till aktiebolaget. Om teckningsoptionen getts ut mot betalning får denna betalning inte räknas av på betalningen för de aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätten.

Hur bokför man teckningsoptioner?

En emission av teckningsoptioner som inbringar likvida medel till aktiebolaget motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna (teoretiskt värde) bokförs genom att ett konto för kassa & bank i kontogrupp 19 debeteras samtidigt som ett konto för fritt eget kapital i kontogrupp 20 krediteras.

Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?

Kort förklarat är den stora skillnaden mellan teckningsrätter och teckningsoptioner den tid man har på sig att utnyttja respektive rätter. För teckningsrätter måste du anmäla ditt intresse att delta i nyemissionen inom en viss tid då erbjudandet gäller – vanligtvis är denna teckningsperiod ett par tre veckor lång.

Hur bokför jag optioner?

Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument klassificerar optioner som varulager. Man brukar bokföra optioner i kontogrupp 13, kontogrupp 18 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Varför kan jag inte sälja teckningsrätter?

När ett företag gör en nyemission har du som aktieägare oftast förtur till att vara med och teckna aktier i den. Därför får du teckningsrätter med vilka du kan köpa nya aktier. Vill du inte det kan du sälja teckningsrätterna. Men det finns olika typer av nyemissioner.