:

Hur högt ska handtag sitta?

Innehållsförteckning:

  1. Hur högt ska handtag sitta?
  2. Vilka handtag till kök?
  3. Vad är CC mått på handtag?
  4. Var sätter man handtag på köksluckor?
  5. Hur ska handtag sitta på köksluckor?

Hur högt ska handtag sitta?

Hur högt ska handtagen på garderober egentligen sitta? Finns det något standardmått. Beroende på dörrens storlek varierar höjden för trycken på ytterdörrar och innerdörrar ofta mellan 9 mm mätt från referensytan golvnivå.

Vilka handtag till kök?

Dina handtag måste passa storleken och vikten på dörrarna i köket. Det fungerar inte att sätta ett litet handtag eller knopp på ett tungt kylskåp eller högskåp. Små knopper är lämpliga för mindre och lätta dörrar, medan ett riktigt handtag passar bra med större dörrar.

Vad är CC mått på handtag?

Cc-mått är helt enkelt avståndet från centrum av det ena skruvhålet till centrum av det andra skruvhålet i luckan, lådfronten eller på handtaget. Även kallat centrum/centrum-mått. Knoppar har då av naturliga skäl inte något cc-mått då de endast har ett enda skruvhål.

Var sätter man handtag på köksluckor?

Steg 1: Mät ut för avståndet från överkant till handtagshål. På lådfronter monterar vi alltid handtagen "liggande". Sedan är frågan hur långt ned från överkant av lådfront till handtag vill du ha? I detta exempel har vi valt att sätta handtagen 30 mm från överkant till centrum av skruvhål.

Hur ska handtag sitta på köksluckor?

Handtagen på lådor och luckor ska sitta helt lika – exakt mitt på och lika högt, så de är i jämnhöjd både lodrätt och vågrätt. Bästa sättet att säkerställa det är att borra alla hål genom en borrmall. Har man skåpsdelar i olika bredder kan man så klart göra en mall till varje lådbredd och en till luckorna.