:

Vad är internationella kvinnodagen 2022?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är internationella kvinnodagen 2022?
  2. Vad är syftet med Internationella kvinnodagen?
  3. När blev kvinnodagen officiell FN dag?
  4. Hur gratulerar män på 8 mars?
  5. Vad gör män på internationella mansdagen?
  6. Vad ska man säga istället för grattis på kvinnodagen?

Vad är internationella kvinnodagen 2022?

Vi ville belysa viktiga förändringar som har skett för en mer jämställd värld, men även motivera alla att varje dag arbeta för vad som kvarstår för att uppnå för jämställdhet! Under veckan som ledde upp mot 8 mars publicerade vi intervjuer med fem kvinnor som arbetar med kvinnors rättigheter i olika sammanhang.

Vad är syftet med Internationella kvinnodagen?

Initiativet till att skapa en internationell kvinnodag togs av Clara Zetkin vid ett möte med den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen år 1910 i Köpenhamn. Syftet med dagen var att hedra kvinnorörelsen och stödja kampen för kvinnlig rösträtt, men fortfarande hade inget speciellt datum spikats.

När blev kvinnodagen officiell FN dag?

Nuförtiden är dagen inte kopplad till någon uttalad politisk ideologi, utan betraktas som en allmän dag för kvinnofrågor. Internationella kvinnodagen den 8 mars officiell status av FN 1980, men en FN-resolution presenterades redan 1977. Därför anges detta år ofta som startår.

Hur gratulerar män på 8 mars?

Säga grattis, fira det som gjorts, uppmärksamma det som inte gjorts - hur ska egentligen internationella kvinnodagen uppmärksammas? – Ett grattis kan bli lite trivialiserande av hela poängen med att uppmärksamma den ojämställdhet som finns i världen. Det blir lite banalt att säga "grattis, du är en så härlig kvinna".

Vad gör män på internationella mansdagen?

Den Internationella mansdagen infaller den 19 november varje år sedan 1999. Dagen avser att fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

Vad ska man säga istället för grattis på kvinnodagen?

– Det klassiska dilemmat den här dagen är om man ska säga grattis eller inte. Om någon säger det till mig, så brukar jag skoja och säga att jag önskar mig lika lön för män och kvinnor, säger Vian Tahir, chefredaktör för den feministiska tidsskriften Bang.