:

Vad är ett tema i WordPress?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett tema i WordPress?
  2. Har ett tema?
  3. Vilka tema finns det?
  4. Vad finns för tema?
  5. Vad är ett tema i en text?

Vad är ett tema i WordPress?

Ett WordPress-tema är till viss del detsamma som din hemsidas utseende. Mer konkret så är temat en samling av sidmallar och stylesheets som bestämmer hur din hemsida ska se ut och struktureras. Webbyråer skapar oftast unika teman, anpassade efter kundens behov och design.

Har ett tema?

Vilka tema finns det?

Vad finns för tema?

Vad är ett tema i en text?