:

Hur gör man en rekommendation på LinkedIn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en rekommendation på LinkedIn?
 2. Hur skriver man en rekommendation?
 3. Hur tar man bort en förfrågan på LinkedIn?
 4. Hur tar jag bort en person på LinkedIn?
 5. Vad är en rekommendation?

Hur gör man en rekommendation på LinkedIn?

Be om en rekommendation via en kontakts profilsida Så här ber du om en rekommendation via en kontakts profilsida: Navigera till profilen för den förstahandskontakt du vill ska skriva rekommendationen. Klicka på ikonen Mer i det översta avsnittet i profilen. Välj Be om en rekommendation.

Hur skriver man en rekommendation?

Rekommendationsbrevet ska innehålla fem punkter:

 1. En kort introduktion där du talar om vem du är, ditt förhållande till den sökande och dina personliga erfarenheter eller kunskaper.
 2. En översikt över den sökandes styrkor som du har upplevt dem och i den mån de är relaterade till mottagaren.

Hur tar man bort en förfrågan på LinkedIn?

Så här visar och återkallar du skickade inbjudningar:

 1. Klicka på ikonen Ditt nätverk överst på startsidan. ...
 2. Klicka på Visa alla [number] bredvid Inbjudningar högst upp på sidan Ditt nätverk. ...
 3. Klicka på fliken Skickat under Hantera inbjudningar. ...
 4. Klicka på Återkalla bredvid mottagarens namn.

Hur tar jag bort en person på LinkedIn?

Ta bort en kontakt från sidan Kontakter

 1. Klicka ikonen Ditt nätverk överst startsidan.
 2. Klicka Anslutningar vänster skena.
 3. Klicka ikonen Mer bredvid anslutningen som du vill ta bort och klicka på Ta bort anslutning.
 4. Klicka på Ta bort från popup-fönstret Ta bort anslutning.

Vad är en rekommendation?

Rekommendationer kan användas på områden där informationen kan behöva ändras med kort varsel, exempelvis när det gäller områden där förutsättningarna förändras på grund av att faktorer kan vara nya eller okända.