:

Hur fungerar friskrivningsklausul?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar friskrivningsklausul?
  2. Vad räknas som ett dolt fel?
  3. Hur länge är man ansvarig för dolda fel?
  4. Hur går man vidare med dolda fel?
  5. Vilken är ansvarig för dolda fel?
  6. Vad är ett dolt fel vid köp av fastighet?
  7. Kan man skriva bort ansvar för dolda fel?

Hur fungerar friskrivningsklausul?

En säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att du som köpare i så fall inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning från dolda fel gör ofta att köpesumman blir lägre.

Vad räknas som ett dolt fel?

Det betyder att säljaren inte står för fel som köparen borde ha upptäckt vid den besiktning som alltid bör föregå fastighetsköpet. Om köparen däremot inte borde ha upptäckt felet och inte heller borde ha kunnat räkna med att det skulle finnas, är det ett så kallat dolt fel.

Hur länge är man ansvarig för dolda fel?

Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka.

Hur går man vidare med dolda fel?

Om du misstänker att det rör sig om ett dolt fel kan du börja med att ta in en besiktningsman. En besiktningsman kan göra en bedömning av hur omfattande felet är. Dessutom brukar besiktningsmannens protokoll kunna ligga till grund för bedömningen huruvida det rör sig om ett dolt fel eller inte.

Vilken är ansvarig för dolda fel?

Säljarens ansvar Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka.

Vad är ett dolt fel vid köp av fastighet?

I korthet är ett dolt fel ett fel – i förhållande till vad som avtalats eller vad du haft fog att förutsätta – som funnits vid köptillfället men som du ändå inte kunde hitta när du uppfyllde den undersökningsplikt som du har som köpare.

Kan man skriva bort ansvar för dolda fel?

Det går att skriva en friskrivningsklausul i köpekontraktet En säljare kan till viss del friskriva sig från dolda fel vid försäljning av en fastighet. Det innebär ofta att köpet blir billigare och att köparen inte kan kräva ersättning om de upptäcker ett dolt fel.