:

Vad är min clearingnummer?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är min clearingnummer?
  2. Vad är mitt kontonummer Danske bank?
  3. Vilken bank clearingnummer 8150?
  4. Vad är clearingnummer och kontonummer Danske Bank?
  5. Vart hittar man IBAN-nummer Danske Bank?
  6. Vad är det för clearingnummer till Swedbank?

Vad är min clearingnummer?

Clearingnumret är den första delen av ditt bankkontonummer - de 4 eller 5 (om siffra efter streck) siffrorna som står innan kontonumret. Du hittar enkelt ditt clearingnummer genom att logga in i internetbanken eller appen. Vi har två clearingnummerserier - en som börjar på siffran 7 och en på siffran 8.

Vad är mitt kontonummer Danske bank?

Så här gör du: Logga in i Hembanken. Klicka på "Konton" och välj "Kontoöversikt" Klicka på kontot i kontoöversikten.

Vilken bank clearingnummer 8150?

Swedbank/Sparbankerna har 5 siffror i clearingnumret, t. ex. 8150-5 XXXXXX.

Vad är clearingnummer och kontonummer Danske Bank?

Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank....Kontonummer till alla banker.

BankClearingnummerserieMax antal siffror i kontonummer (exkl. clearingnummer)
Danske Bank A/S, Sverige Filial 7
Danske Bolån7
DNB Bank ASA, Filial Sverige7
Forex Bank AB7

Vart hittar man IBAN-nummer Danske Bank?

I toppmenyn klickar du på "Konton" och därefter klickar du på "Kontoöversikt". Klicka på det konto du önskar hitta IBAN-kontonummer för. Du hittar IBAN till höger i bilden. Du kan också se IBAN-nummer under fliken "Villkor".

Vad är det för clearingnummer till Swedbank?

Clearingnummer i Swedbank och sparbankerna kan ha fyra eller fem siffror. De clearingnummer som härstammar från Föreningsbanken börjar på 7 och är fyrsiffriga medan övriga clearingnummer i Swedbank och sparbankerna börjar på 8 och är femsiffriga. Clearingnummer i övriga svenska banker är fyrsiffriga.