:

Vem kan få uppehållskort?

Innehållsförteckning:

  1. Vem kan få uppehållskort?
  2. Vad räknas som familjemedlem?
  3. När kan man ansöka om permanent uppehållskort?
  4. Vad räknas som arbetsgivarens familj?
  5. Har du fått uppehållstillstånd eller uppehållskort under de senaste fem åren?

Vem kan få uppehållskort?

Om du är nordisk medborgare och din familj är medborgare i ett land utanför EU/EES och ni ska bo i Sverige i mer än tre månader ska din familj ansöka om uppehållskort. Ansökan kan lämnas in när ni har kommit till Sverige. Din familj har rätt att visum till Sverige om de behöver det för inresan.

Vad räknas som familjemedlem?

Vem räknas som familjemedlem? Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 21 år. Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning.

När kan man ansöka om permanent uppehållskort?

När du som är anhörig till en EU/EES-medborgare har bott i Sverige i fem år tillsammans med din anhörige och han eller hon har haft uppehållsrätt under hela perioden får du permanent uppehållsrätt. Som bevis på din permanenta uppehållsrätt ska du som är tredjelandsmedborgare ansöka om ett permanent uppehållskort.

Vad räknas som arbetsgivarens familj?

Till arbetsgivarens familj räknas make/maka samt släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. Detsamma gäller om arbetstagaren är sambo med arbetsgivaren. Se AD 2000 nr 97 och AD 19, jfr 1 § sambolagen (2003:376).

Har du fått uppehållstillstånd eller uppehållskort under de senaste fem åren?

9. Har du fått uppehållstillstånd eller uppehållskort under de senaste fem åren? Uppehållstillstånd eller uppehållskort får du från Migrationsverket för att få vistas och jobba i Sverige.