:

Vilka diagnoser ingår i psykisk ohälsa?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka diagnoser ingår i psykisk ohälsa?
 2. Hur vet män om män är mentalt sjuk?
 3. Vad är det för skillnad på sjukdom och diagnos?
 4. Hur kollar män upp diagnoser?
 5. Är ett syndrom en sjukdom?

Vilka diagnoser ingår i psykisk ohälsa?

 • ADHD och ADD.
 • ASD, autism och Aspergers.
 • Beroende och missbruk.
 • Bipolär sjukdom/bipolaritet.
 • Depression och nedstämdhet.
 • Ensamhet.
 • Oro och ångest.
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hur vet män om män är mentalt sjuk?

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör, att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det kan vara bra, sådär och dåligt.

Vad är det för skillnad på sjukdom och diagnos?

En diagnos är namnet på en funktionsnedsättning, en sjukdom eller ett tillstånd. Att ställa en diagnos betyder att en läkare konstaterar att en person har ett visst tillstånd, till exempel autism. Varje diagnos beskrivs med så kallade diagnoskriterier.

Hur kollar män upp diagnoser?

Är ett syndrom en sjukdom?