:

Hur startar man en gruva?

Innehållsförteckning:

  1. Hur startar man en gruva?
  2. Kan skvallra om gruva?
  3. Hur lång tid tar ett miljötillstånd?
  4. Hur lång tid tar det att öppna en gruva?
  5. Har gruvor korsord?
  6. Vad heter en gruvgång?

Hur startar man en gruva?

Enligt miljöbalken är gruvverksamhet klassad som miljöfarlig verksamhet och innan sådan kan starta krävs tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för själva brytningen, anrikningen samt deponering av utvinningsavfallet. Att bedriva gruvverksamhet innebär också oftast att tillstånd krävs enligt miljöbalkens 11 kap.

Kan skvallra om gruva?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för fornlämningar. Enligt lagen om kulturminnen (1988:950) är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ändra eller skada en fornlämning.

Hur lång tid tar ett miljötillstånd?

Ofta kan den totala handläggningstiden ligga på mellan fem och tio år från det att en miljöansökan lämnas in till att ett slutligt beslut tas. För etableringen av gruvor eller stora elledningar kan det ta ännu längre tid.

Hur lång tid tar det att öppna en gruva?

Från prospektering till gruva Tiden det tar från att undersökningsarbete börjar till att en gruva eventuellt öppnar är svår att uppskatta, men ofta handlar det om tiotals år. Innan en ansökan av bearbetningskoncession och miljötillstånd kan ske så pågår prospektering efter malm ofta i flera år.

Har gruvor korsord?

Synonymer till gruva

  • subst. bergverk, malmbrott, brott, fyndort; gruvhål, schakt, ort, mina; guldgruva, skattkammare.
  • verb. gruva sig oroa sig, ängslas, bäva, fasa, förskräckas.

Vad heter en gruvgång?

En ort, eller gruvgång, är en utsprängd bergtunnel, som används för att nå en malmfyndighet i samband med gruvdrift. Moderna orter är ofta mycket rymliga, eftersom de används för att transportera tunga lastfordon och maskiner.