:

Hur länge måste man arbeta för att få full pension?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge måste man arbeta för att få full pension?
  2. Hur länge kan du ta ut din allmän pension?
  3. Kan du göra en pensionsprognos på mina sidor?
  4. När ska du börja ansökan om allmän pension?
  5. Vad består den allmänna pensionen av?

Hur länge måste man arbeta för att få full pension?

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. De flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension.

Hur länge kan du ta ut din allmän pension?

Om du är född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 61 år enligt gällande övergångsbestämmelser. För att börja göra din ansökan om allmän pension behöver du ha fyllt 61 år (60 år om du är född 1958) och vara folkbokförd i Sverige.

Kan du göra en pensionsprognos på mina sidor?

Att logga in på Mina sidor och göra en pensionsprognos är ett bra sätt att få en uppfattning om din framtida pension och lära dig mer om hur olika händelser i livet påverkar den. Prognosen visar alla delar i pensionen, det vill säga din allmänna pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande. Se hela din pension på Mina sidor

När ska du börja ansökan om allmän pension?

För att börja göra din ansökan om allmän pension behöver du ha fyllt 61 år (60 år om du är född 1958) och vara folkbokförd i Sverige. Mer om uttagsåldrar.

Vad består den allmänna pensionen av?

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. För dig som är född mellan kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt garantipension.