:

Varför ska man ha takfot?

Innehållsförteckning:

  1. Varför ska man ha takfot?
  2. Varför har man takutsprång?
  3. Vad heter brädan bakom hängrännan?
  4. Vad menas med takfot?
  5. Är skärmtak byggnad?
  6. Hur räknas takfot?

Varför ska man ha takfot?

Takfot behövs för att skydda fasaden på branta tak, i alla fall på trähus. 2. Det räcker att takfoten är ca 30 cm, större takfot skyddar inte bättre.

Varför har man takutsprång?

Takfot, takskägg, eller takutsprång är den del av ett yttertak som skjuter utanför fasadväggen. Den har till uppgift att skydda delar av fasaden från nederbörd. I snörika trakter, som exempelvis Alperna, har byggnader ofta mycket långt utkragande taksprång.

Vad heter brädan bakom hängrännan?

Fotplåt är den plåt som sitter vid takfoten och som går ner i hängrännan från taket. Fotplåtens funktion är till för att förhindra att vatten rinner bakom hängrännan. Saknas detta beslag kan du få fuktskador. Vid kraftiga regn kan vatten studsa in bakom hängrännan och blöta ner både takfot och fasad.

Vad menas med takfot?

Takfot är det som ibland också kallas för takskägg eller takutsprång och är den nedersta delen av taket som antingen ansluter direkt till husets fasad eller skjuter ut från huset.

Är skärmtak byggnad?

Mark- och miljödomstolen har i en dom definierat ett skärmtak som en struktur som kragar ut från en byggnad och som skyddar mot yttre klimat. Detta innebär helt enkelt att ett skärmtak inte kan vara en fristående konstruktion, utan måste alltid vara en del av en befintlig byggnad.

Hur räknas takfot?

Om taket sticker ut mer än 49 cm så ska det räknas med i byggarean. Håller man sig till ett takutsprång som är max 49 cm så räknas inte den ytan. Inspektören bedömer som sagt endast att takutsprånget byggs inom principskissen från bygglovet.