:

Vilka får förskriva FaR?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka får förskriva FaR?
  2. Kan en fysioterapeut skriva ut recept?
  3. Hur skriver man ett FaR recept?
  4. Hur fungerar FaR?
  5. Vilka yrkesgrupper får ordinera och förskriva läkemedel?

Vilka får förskriva FaR?

FaR får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd. FaR kan förskrivas under förutsättning att fysisk aktivitet har effekt enligt tillgänglig evidens samt att patienten kan utföra den fysiska aktiviteten utanför hälso- och sjukvården.

Kan en fysioterapeut skriva ut recept?

Vem skriver ut fysisk aktivitet på recept? All legitimerad sjukvårdspersonal kan skriva ut recept på fysisk aktivitet. Nästa gång du träffar din läkare, fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan legitimerad sjukvårdspersonal så fråga om det kan vara ett alternativ för just dig.

Hur skriver man ett FaR recept?

Att förskriva FaR Metoden innebär att vårdgivare/förskrivare i samråd med patienten och med stöd av FYSS-boken formulerar en ordination på en receptblankett – en rekommenderad dosering av fysisk aktivitet. Patienten kan sedan utföra aktiviteten på egen hand eller i grupp i förenings- eller friskvårdsorganisations regi.

Hur fungerar FaR?

Du kan träning på recept (FaR) utskrivet av exempelvis läkare, fysioterapeut, psykolog. Du får förslag på träning som är lämplig för just den diagnos du har. Du får själv vara med och välja aktivitet. Det kan till exempel vara promenad, stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning eller gympapass.

Vilka yrkesgrupper får ordinera och förskriva läkemedel?

Hälso- och sjukvårdspersonal som får förordna eller förskriva ett läkemedel får ordinera läkemedlet. Ordinationen ska vara skriftlig. Läkemedel får ordineras muntligt endast när patienter behöver läkemedel omedelbart. Ordinationen ska då dokumenteras och signeras i efterhand av den som ordinerat läkemedlet.