:

Hur har det svenska språket förändrats genom tiderna?

Innehållsförteckning:

 1. Hur har det svenska språket förändrats genom tiderna?
 2. Vilka är de största faktorerna till svenskans förändring om man ser bakåt i tiden?
 3. På vilket sätt har språket förändrats de senaste 100 åren?
 4. Hur kommer det svenska språket se ut om 100 år?
 5. Vilka förändringar har svenskan genomgått under 1900-talet?
 6. Hur förändrades svenskan under 1900-talet?
 7. Hur pratade man på 1900-talet?
 8. Hur kommer svenska språket se ut om 50 år?
 9. Vilka konsekvenser Språkförändringar kan få?

Hur har det svenska språket förändrats genom tiderna?

Den klassiska fornsvenskan var relativt stabil, men under den yngre fornsvenska perioden genomgår svenskan stora förändringar. Några sådana förändringar är: Under hela medeltiden, omkring år , var påverkan från tyskan stor, framför allt på ordförrådet: arbete, betala, bli, möjlig är alla tyska lånord.

Vilka är de största faktorerna till svenskans förändring om man ser bakåt i tiden?

Hur förändras svenskan?

 • Språket blir mer informellt. ...
 • Engelskan blir alltmer dominerande. ...
 • Andra språk påverkar också ...
 • Text och tal lever både åtskilda och tillsammans. ...
 • Tekniken påverkar på olika sätt. ...
 • Men språksystemet är stabilt.

På vilket sätt har språket förändrats de senaste 100 åren?

De senaste hundra åren har svenskan genomgått stora förändringar: Språket har "putsats" så att uttal och stavning ligger närmare varandra. Ett riksspråk har utkristalliserats (alltså det "gemensamma" språket har fått större betydelse och spridning. De flesta talar en svenska som ligger ganska nära riksspråket.

Hur kommer det svenska språket se ut om 100 år?

”Man kan förutspå att det kommer att komma många fler lånord från engelskan om teknik, för det är därifrån vi har fått lånord om teknik hittills.” Så säger språkvårdaren Susanna Karlsson i artikeln ”Så ser framtidens språk ut” (DN, 2011-11-07).

Vilka förändringar har svenskan genomgått under 1900-talet?

Nusvenskan förändrades hela tiden i mitten av 1900-talet och människor påverkades bland annat av TV och massmedia, dialekterna trängdes undan och allt fler flyttade från landsbygden och in till tätorterna. Skriftspråket blev under 1900-talet rakare och enklare med kortare meningar.

Hur förändrades svenskan under 1900-talet?

1900-talet kännetecknas språkligt av att ett standardspråk, "rikssvenska", blir allt vanligare beroende huvudsakligen masskommunikation genom radio och TV. Dessutom lånades många ord in från engelskan, framför allt efter andra världskrigets slut 1945. År 1906 genomfördes en stor stavningsreform.

Hur pratade man på 1900-talet?

Talspråket och skriftspråket påverkar varandra Undertiden talspråket påverkade skriften, förändrades också talet och blev mer likt skriften. De påverkade alltså varandra. Ord som flicker, körka och te började uttalas som de stavas och blev då istället flickor, kyrka och till.

Hur kommer svenska språket se ut om 50 år?

Ingen vet idag hur svenskan kommer att se ut i framtiden, det är omöjligt att säga, men många språkforskare har olika teorier om hur utvecklingen kommer att ske. Något som är helt säkert är att nya saker och ny teknik kommer att skapas.

Vilka konsekvenser Språkförändringar kan få?

Många människor puplicerar på internet. Jämfört med det förflutna ser vi mycket nya texter nu. Grammatik kan förändras mycket långsamt, men ord kan ändras snabbare eftersom ord används effektivt genom medianyheter och kan spridas mycket snabbt.