:

Vilka är de officiella språken i FN?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka är de officiella språken i FN?
  2. Hur många FN soldater finns det?
  3. Vilka organisationer finns i FN?
  4. Hur mycket känner en soldat?
  5. Vad gör du som en volontär?

Vilka är de officiella språken i FN?

Arbetsspråken i sekretariatet är engelska och franska. De officiella språken i FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

Hur många FN soldater finns det?

Det finns idag 16 FN-insatser på fyra kontinenter. Insatserna består av över 100 000 militärer, poliser och civila från över 120 länder. Några av deras uppgifter är att: Främja mänsklig säkerhet och demokratiska maktfördelningssystem.

Vilka organisationer finns i FN?

FN:s under- och fackorgan är utspridda över jorden med tyngdpunkt på Europa och USA. Några få organ finns i utvecklingsländer. Helt självständiga, men anslutna till FN, är WTO, Världshandelsorganisationen) och IAEA, Internationella atomenergiorganet.

Hur mycket känner en soldat?

Lönestatistik för soldat, armen i olika regioner i Sverige

RegionMedellön 2020
Stockholm25500
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..

Vad gör du som en volontär?

Som volontär gör man viktiga insatser inom framförallt den sociala branschen, men man får oftast inte någon lön. Som volontär kan man arbeta både i Sverige och utomlands. Man kan bl a undervisa och hjälpa till med sjukvårdsinsatser samt med leveranser och distribution av humanitär hjälp.