:

Måste en vd vara anställd i bolaget?

Innehållsförteckning:

  1. Måste en vd vara anställd i bolaget?
  2. Måste man ha en VD i ett aktiebolag?
  3. Vad har en suppleant för rättigheter?
  4. Varför måste man ha en suppleant?
  5. Kan man hoppa av som ordförande?

Måste en vd vara anställd i bolaget?

Som vd eller chef i företagsledande ställning omfattas du inte av lagen om anställningsskydd. Arbetet med arbetsmiljön fördelas ofta till chefer i verksamheten. Som medlem får du stöd när du behöver.

Måste man ha en VD i ett aktiebolag?

Privata aktiebolag behöver inte ha en verkställande direktör. Om det ska finnas en verkställande direktör i företaget är det vanligtvis styrelsen som bestämmer vem som ska vara verkställande direktör. Ofta är blir det en styrelseledamot.

Vad har en suppleant för rättigheter?

Ett begränsat ansvar - som kan bli stort Anna har rätt så till vida att suppleantens ansvar är mycket begränsat så länge den ordinarie ledamoten utför sitt styrelsearbete. Det är dock viktigt att tänka på att vissa regler i ABL, som till exempel låneförbudet, även omfattar styrelsesuppleanter.

Varför måste man ha en suppleant?

Att vara styrelsesuppleant innebär att du ska träda in om någon ordinarie ledamot inte kan sköta sitt uppdrag. Huvudregeln är att det enbart är vid dessa tillfällen som du har ansvar för det som sker i bolaget.

Kan man hoppa av som ordförande?

Svar: Vad som är bäst att göra beror litet på omständigheterna. Om det är kort tid kvar till ordinarie årsmöte så satsar man på en tillfällig lösning. Det kan man också göra ifall det för föreningens verksamhet inte spelar så stor roll om ordföranden är legitimt vald eller endast vikarie.