:

Vad är en Homunculus?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Homunculus?
  2. I vilken del av hjärnan sitter primära sensoriska cortex?
  3. Hur leds en Nervimpuls genom kroppen?
  4. Vad är Lakunär infarkt?
  5. Vad är Glios?
  6. Vilka reflexer har människan?

Vad är en Homunculus?

Termen homunculus, ibland homonculus, (plural homonculi) syftar på "liten människa".

I vilken del av hjärnan sitter primära sensoriska cortex?

I parietalloben finns sensoriska centra som styr kroppens sensoriska signaler. Vindlingen bakom centralfåran utgör primära sensoriska cortex, och bakom denna finns sekundära sensoriska cortex. I parietalloben finns funktioner för känsel, förening av syn- och känselintryck, uppmärksamhet och minne.

Hur leds en Nervimpuls genom kroppen?

Varje nervcell har ett långt utskott som kallas axon. Det leder impulser ut från nervcellen. Cellen har också flera kortare utskott, så kallade dendriter, som leder nervimpulser in till cellen. Med hjälp av utskotten har cellerna kontakt med andra nervceller, muskler eller körtlar.

Vad är Lakunär infarkt?

Lakunära infarkter är små infarkter belägna centralt i hjärnan, och beror på kärlförändringar i de penetrerande blodkärlen. De är associerade med vissa kliniska symptom, så kallade lakunära symptom.

Vad är Glios?

När nervcellerna skadas till följd av sjukdom eller olycka, aktiveras astrocyterna och inriktar sig på att minimera och avgränsa skadan. Denna process kallas reaktiv glios.

Vilka reflexer har människan?

Det finna två olika typer av reflexer i kroppen:

  • Autonoma reflexer: Reflexer som inte är möjliga att styra med vilja. De autonoma reflexerna styr glatt muskulatur (till exempel luftstrupen, matstrupen och tarmsystemet) hjärtmuskler och körtlar.
  • Somatiska reflexer: Reflexer som är möjliga att styra med vilja.