:

Vart gör man av amputerade kroppsdelar?

Innehållsförteckning:

  1. Vart gör man av amputerade kroppsdelar?
  2. Hur går amputera till?
  3. Varför amputera?
  4. Varför amputera ben diabetes?
  5. Vad betyder amputeras?
  6. Varför får diabetiker lätt fotsår?
  7. Vad hjälper mot fantomsmärta?
  8. Hur länge har man fantomsmärta?

Vart gör man av amputerade kroppsdelar?

Ett amputerat ben utgör biologiskt avfall från sjukvården. Sådant avfall ska hanteras och förbrännas enligt särskilda regler, om det kan medföra olägenhet för människors hälsa. Identifierbara kroppsdelar är i regel sådant avfall som anses kunna medföra olägenhet för människors hälsa. Det ska alltså förbrännas.

Hur går amputera till?

En amputation sker så långt ner på benet som möjligt. Operationen utförs av ortopedläkare och eftervården sker på vårdavdelning. En benamputation är ett stort ingrepp. Du kommer att vara sövd under ingreppet och efteråt behandlas du med smärtstillande läkemedel under en tid.

Varför amputera?

Den helt dominerande orsaken är svårläkta större sår (gangrän) till följd av nedsatt blodcirkulation. Resterande amputationer kan ske på grund av olycksfall, tumörsjukdomar, sepsis (blodförgiftning) eller medfödda missbildningar.

Varför amputera ben diabetes?

Personer med diabetes har högre risk än andra att drabbas av svåra fotsår. Om dessa inte läker finns det risk för att delar av foten måste amputeras. Även amputation av underben och lårben förekommer.

Vad betyder amputeras?

Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling, eller traumatiskt. Traumatisk amputation innebär att kroppsdelen avlägsnades i samband med ett medicinskt/fysiskt trauma.

Varför får diabetiker lätt fotsår?

Personer med diabetes löper stor risk att svårläkta sår på fötterna. Detta kan bero på: Dålig cirkulation i småartärerna trots att pulsarna på fotryggen kan vara normala. Dålig cirkulation i de stora blodkärlen.

Vad hjälper mot fantomsmärta?

”Spegelträning” hjälper en del Det går i vissa fall att behandla fantomsmärta med läkemedel eller nervblockad, men det hjälper inte alla. Det går också att spegelträna, berättar Ulrika Wijk. – Personen sitter då vid en spegel bakom vilken den amputerade handen göms.

Hur länge har man fantomsmärta?

Den kan variera i intensitet och varaktighet. Den kan även vara konstant eller variera såsom i anfall. Smärtan kan avta men i svåra fall kan den bli invalidiserande. För adekvat behandling är det viktigt att särskilja på fantomsmärta och stumpsmärta.