:

Hur vet man vem som lämnat röstmeddelande?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man vem som lämnat röstmeddelande?
 2. Hur aktiverar jag min Röstbrevlåda?
 3. Varför har jag ingen Röstbrevlåda?
 4. Vem lämnade röstmeddelande Telenor?
 5. Hur kollar man mobilsvar?
 6. Hur öppnar man Röstbrevlåda?
 7. Hur ställer man in mobilsvar på iphone?
 8. Vem har nummer 222?

Hur vet man vem som lämnat röstmeddelande?

Hur vet du att någon lämnat ett meddelande? Du får ett SMS skickat till dig när du har fått ett nytt röstmeddelande. Ring 222 för att lyssna av meddelandet. Trycker du 6 samtidigt som du lyssnar av meddelandet så får du ett SMS med telefonnumret till den som lämnade meddelandet.

Hur aktiverar jag min Röstbrevlåda?

För att aktivera röstbrevlådan när du inte kan eller vill svara: Ring *132#. För att avaktivera ring #132#. För att aktivera röstbrevlådan när du inte kan eller vill svara samt vid upptaget: Ring *138#. För att avaktivera ring #138#.

Varför har jag ingen Röstbrevlåda?

Om du inte har en kod till din röstbrevlåda, eller har glömt den du har, kan du ringa till 888 (fungerar bara i Sverige) och slå in fel kod två gånger. Följ därefter instruktionerna så får du en ny kod via sms. Gå in i Mitt Telenor. Välj "Inställningar" och därefter "Röstbrevlåda och vidarekoppling".

Vem lämnade röstmeddelande Telenor?

Varje meddelande föregås av en tidsstämpel och under meddelandet kan du trycka 5 för att höra vem som lämnat det. Det finns en funktion där inringande person i röstbrevlådan kan trycka 0 för att kopplas till telefonist. Du kan aktivera den funktionen och mata in nummer i röstbrevlådeinställningarna.

Hur kollar man mobilsvar?

Ring upp Röstbrevlådan för att lyssna av dina meddelanden. Slå *133# för att ringa upp din Röstbrevlåda och telesvar. Tryck därefter 0 för att komma förbi meddelandet. Knappa sedan in koden 1232, som är standard första gången, sen kan egen kod väljas.

Hur öppnar man Röstbrevlåda?

Så här spelar du in en ny hälsning:

 1. Öppna Google Voice-appen .
 2. Tryck på menyn. ...
 3. I avsnittet Röstbrevlåda trycker du på Hälsningsmeddelande.
 4. Tryck på Spela in en hälsning.
 5. Tryck på Spela in .
 6. Spela in din hälsning och när du är klar trycker du på Stopp .
 7. Välj vad du vill göra med inspelningen:

Hur ställer man in mobilsvar på iphone?

Ändra dina inställningar för röstbrevlådan Ändra din hälsning: Tryck på Röstbrevlåda och tryck sedan på Hälsning. Ändra lösenordet till röstbrevlådan: Öppna Inställningar > Telefon > Ändra lösenord för röstbrevlåda och ange sedan det nya lösenordet. Om du glömmer lösenordet för röstbrevlådan kontaktar du din operatör.

Vem har nummer 222?

Att ringa upp röstbrevlådan kostar som ett vanligt samtal inom Tele2s nät. För att lyssna av din telefonsvarare, ring 222 från din mobil. Går att nå röstbrevlådan från annan telefon genom att ringa upp sitt eget mobilnummer.