:

Kan man överklaga beslut om försörjningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man överklaga beslut om försörjningsstöd?
 2. Får socialnämnden ändra beslut som överklagas till förvaltningsrätten?
 3. Hur överklagar man ett beslut från socialtjänsten?
 4. Hur skriver man en överklagan till socialtjänsten?
 5. Hur skriver man överklagan exempel?
 6. Vad ska finnas med i en överklagan?

Kan man överklaga beslut om försörjningsstöd?

Du kan överklaga ett beslut från kommunens socialtjänst. Överklagandet skickar du till kommunen, som sänder det vidare till förvaltningsrätten. Kommunen där du bor beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan till exempel vara vård, behandling, hemtjänst eller pengar, så kallat försörjningsstöd.

Får socialnämnden ändra beslut som överklagas till förvaltningsrätten?

Med detta menas inte endast att beslutet är verkställbart utan också att det ska verkställas omedelbart. Om socialnämnden avslår den enskildes ansökan och beslutet överklagas till förvaltningsrätten kan dock domstolen vid bifall förordna om att domen ska verkställas först sedan den har vunnit laga kraft.

Hur överklagar man ett beslut från socialtjänsten?

Lämna in ett skriftligt överklagande till den handläggare som fattat beslutet senast tre veckor efter du tagit emot ditt biståndsbeslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. din personliga underskrift (överklagan är inte giltig om någon annan undertecknar).

Hur skriver man en överklagan till socialtjänsten?

I överklagan ska du: tala om vilket beslut du vill överklaga genom att ange datum för beslutet och vem som tog beslutet (beslutsfattare) tala också om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Hur skriver man överklagan exempel?

Så här skriver du en överklagan

 1. Datum. Här skriver du dagens datum.
 2. Till: Förvaltningsrätten i… ...
 3. Kammarrätten i… Här skriver du den stad kammarrätten ligger i, som kommer att pröva ditt fall. ...
 4. Klagande: Det är du som är den klagande. ...
 5. Saken: ...
 6. Överklagat avgörande: ...
 7. Sedan skriver du: ...
 8. Jag yrkar på

Vad ska finnas med i en överklagan?

Det här ska finnas med i ett överklagande: Namn. Personnummer....I ditt överklagande ska du svara på tre viktiga frågor:

 • Vilket beslut vill du överklaga?
 • Hur vill du att domstolen ska ändra beslutet?
 • Varför ska domstolen ändra beslutet?