:

Vilken bank har clearingnummer 8313 9?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken bank har clearingnummer 8313 9?
  2. Hur fyller man i kontonummer på Swedbank?
  3. Hur tar man reda på clearingnummer?
  4. Hur många siffror i kontonummer Sparbanken Skåne?
  5. Hur ange kontonummer Sparbanken?

Vilken bank har clearingnummer 8313 9?

ClearingnummerBank
8313-9Sparbanken Skåne (tidigare Sparbanken 1826)
8314-7Sparbanken Lidköping
8321-2Sölvesborg-Mjällby sparbank
8324-6(tidigare Sparbanken Syd)

Hur fyller man i kontonummer på Swedbank?

1. Ange hela det 5-siffriga clearingnumret och därefter kontonummer, totalt 15 siffror utan extra tecken (till exempel streck och punkter). 2. Om bankkontonumret är kortare än 15 siffror fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret.

Hur tar man reda på clearingnummer?

Clearingnumret är den första delen av ditt bankkontonummer - de 4 eller 5 (om siffra efter streck) siffrorna som står innan kontonumret. Du hittar enkelt ditt clearingnummer genom att logga in i internetbanken eller appen.

Hur många siffror i kontonummer Sparbanken Skåne?

Så skriver du bankkontonumret vid överföring (5 siffror i clearingnumret, en extra nolla, 9 siffror i kontonumret - totalt 15 siffror).

Hur ange kontonummer Sparbanken?

Hur du ska skriva ditt kontonummer är beroende av om kontonumret börjar på en 7 eller en 8. Ange då totalt 11 siffror. Ange totalt 15 siffror (femsiffrigt clearingnummer plus kontonummer). Om det blir färre än 15 siffror; fyll på med nollor framför kontonumret.