:

Vad gör en Supply Planner?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Supply Planner?
  2. Hur är det att jobba som transportledare?
  3. Vad tjänar en Transportsamordnare?
  4. Vad tjänar en Supply Planner?
  5. Vad betyder demand planning?

Vad gör en Supply Planner?

Som Supply Planner är ditt ansvar att säkra flödet från produktionen till lagret och ut till den skandinaviska marknaden. Tillsammans med teamet som arbetar med demand samt produktionsplanerare ansvarar du för att smidigt lösa flödesrelaterade utmaningar.

Hur är det att jobba som transportledare?

I arbetet ingår att ta hand om och utveckla kontakter med kunder. Det ingår också att sköta en del administration, så som fakturering, uppföljning och statisk av utförda transporter. Transportledare kan också ta fram underlag för avtal med de som ska utföra transporterna.

Vad tjänar en Transportsamordnare?

35 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en Supply Planner?

Marknadslönen 2022 för logistiker ligger mellan 35 000 och 47 000 kronor per månad. Planerar, styr och utformar företagens material- och informationsflöden.

Vad betyder demand planning?

Kursen Forecasting & Demand Planning ger en grundläggande förståelse för processer och tekniker inom efterfrågeplanering, prognostisering och Sälj- och verksamhetsplanering. Den säkerhetsställer att ert företag och du som medarbetare kan få era verktyg och processer att bidra på ett maximalt effektivt sätt.