:

Hur är det att jobba på neonatal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är det att jobba på neonatal?
  2. Hur blir man Neonatolog?
  3. Vad gör man som psykiater?
  4. Hur mycket tjänar en psykiater?
  5. Vad ska en utbildad undersköterska ha i lön?
  6. Hur mycket tjänar undersköterska 2022?

Hur är det att jobba på neonatal?

Att arbeta i neonatalvården är något alldeles speciellt. Inte bara för att patienterna är vårdens allra minsta. Hos oss är du också närvarande när nya familjer bildas och du ger stöd till föräldrarna i deras process att lära känna och knyta an till en ny familjemedlem.

Hur blir man Neonatolog?

Programmet är 5.5 år lång. Efter att med godkänt resultat gått igenom läkarprogrammet, behöver du göra en AT-tjänstgöring. AT-tjänst är mellan 18 till 24 månader. Därefter ansöker du om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Vad gör man som psykiater?

Psykiatri är området inom medicin som handlar om psykisk ohälsa och psykiska störningar. Det omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar. En psykiatriker är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar.

Hur mycket tjänar en psykiater?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad ska en utbildad undersköterska ha i lön?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Hur mycket tjänar undersköterska 2022?

Lön för undersköterska i hemtjänst/på äldeboende Grundlön vid årets början: 27 000 kronor i månaden före skatt, 21 015 kronor efter skatt. Löneökning 2022: 2 procent. Lön vid årets slut: 27 540 kronor före skatt, 21 381 kronor efter skatt.