:

Vad innebär det att ha MI anda?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att ha MI anda?
 2. Vad innebär Samtalsteknik MI?
 3. Hur håller man ett MI samtal?
 4. Vad menas med samtalsmetodik?
 5. Vad är utforskande samtal?
 6. Vad är det huvudsakliga syftet vid motiverande samtal?
 7. När är det bra att använda motiverande samtal MI?
 8. Hur håller man motiverande samtal?

Vad innebär det att ha MI anda?

MI-andan innebär att samtalsledaren samarbetar med personen och att de båda deltagarna i samtalet har ett gemensamt engagemang för saken. Samtalsledaren uttrycker acceptans för personen, och samtalet utformas till största delen utifrån personens tankar och idéer om vad den vill, förmår och tycker är viktigt.

Vad innebär Samtalsteknik MI?

Samtalstekniken i MI – att lyssna noga och sammanfatta väl – är en förfinad och vidareutvecklad variant av aktivt lyssnande som kallas empatiskt lyssnande och empatisk kommunikation.

Hur håller man ett MI samtal?

Innehåll och genomförande

 1. försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande.
 2. inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför (engelska: roll with resistance)
 3. stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

Vad menas med samtalsmetodik?

Hej, Samtalsmetodik omfattar strategier och metoder man kan ha nytta av i ett samtal med en annan person. Metoderna är användbara när ökat tempo och snabbare arbetsprocesser ställer högre krav på samarbete och effektiva, tydliga konversationer – till exempel mellan ledare och medarbetare.

Vad är utforskande samtal?

Samtal mellan elever som ”thinking together” Målsättningen är alltså att eleverna ska lära sig att framföra argument för sina åsikter, men också att lyssna på och värdera andras argument och att komma fram till en gemensam ståndpunkt.

Vad är det huvudsakliga syftet vid motiverande samtal?

Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. "Motiverande samtal" (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv.

När är det bra att använda motiverande samtal MI?

Hon har länge arbetat med metoden MI – Motivational Interviewing (motiverande samtal) - och vet hur viktiga ordval och beteenden kan vara i känsliga samtalssituationer där individer står inför en förändring. Många gånger tror vi att vi gör rätt när vi i själva verket försvårar för oss själva och den vi vill hjälpa.

Hur håller man motiverande samtal?

Så genomför du motiverande samtal (MI)

 1. Tydliggör samarbetet. Lägg upp samtalet så att det blir tydligt att ni inleder ett samarbete. ...
 2. Visa att medarbetaren bestämmer. ...
 3. Bekräfta medarbetarens styrkor, ansträngningar och resurser. ...
 4. Locka fram och uppmuntra förändringsprat. ...
 5. Undvik att ge råd.