:

Vad är en Felström?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Felström?
  2. Vad händer om jordfelsbrytaren går?
  3. Vad beror jordfel på?
  4. Är Skyddsledaren inkopplad i jordfelsbrytaren?
  5. Vad får jordfelsbrytaren att lösa ut?
  6. Kan det bli fel på jordfelsbrytare?

Vad är en Felström?

Vid ett jordfel uppstår obalans, magnetfälten upphäver inte längre varandra och en ström induceras i sekundärspolen. Denna ström får en elektromagnet att utlösa en brytarmekanism. För att testa funktionen finns en speciell brytare som via ett motstånd förbikopplar strömtransformatorn och åstadkommer en felström.

Vad händer om jordfelsbrytaren går?

Om jordfelsbrytaren löser ut när du skruvat i en viss propp eller slagit till en viss automatsäkring, finns felet troligen i den del av elanläggningen som skyddas av just den proppen eller automatsäkringen. Skruva ur proppen eller slå ifrån automatsäkringen igen och återställ jordfelsbrytaren.

Vad beror jordfel på?

Vanliga elfel - och så löser du dem

  • Utlöst jordfelsbrytare. Rekommendationer vid utlöst jordfelsbrytare. ...
  • Funktionskontroll av jordfelsbrytare. När en jordfelsbrytare är installerad i en anläggning behöver den funktionskontrolleras med jämna mellanrum. ...
  • Trasig huvudsäkring. ...
  • Säkringar som löser ut.

Är Skyddsledaren inkopplad i jordfelsbrytaren?

För att en jordfelsbrytare ska fungera krävs det att neutralledare och skyddsledare är åtskilda efter jord- felsbrytaren. Det innebär bland annat att en central, där flera grupper skyddas av en jordfelsbrytare gemensamt, måste ha separata och helt skilda N- och PE-skenor.

Vad får jordfelsbrytaren att lösa ut?

Det kan röra sig om en tillfällig överledning i exempelvis tvättmaskin, diskmaskin eller frys som kan bero på skadad isolering eller fukt. Maskiner som hanterar vatten är alltid en risk men det kan även förekomma överledning i annan apparat, som en armatur.

Kan det bli fel på jordfelsbrytare?

Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i eller före centralen. Ta då hjälp av ett elinstallationsföretag. När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp: fortsätt dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen.