:

Hur kan jag bli bättre på att reflektera?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan jag bli bättre på att reflektera?
  2. Vad menas med självreflektion?
  3. Varför är det bra att reflektera?
  4. Hur skriver man en självreflektion?
  5. Vad är en bra reflektion?
  6. Vad ska man skriva i en reflektion?

Hur kan jag bli bättre på att reflektera?

Tänd spotlighten och lys på dig själv en stund. Det är du och dina tankar som ska vara i fokus - inte allt annat och alla andra. Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv från ett annat perspektiv - ett metaperspektiv.

Vad menas med självreflektion?

Bakgrund: Självreflektion innebär att kunna iaktta sig själv, sina reaktioner och att kunna samtala med sig själv om sina handlingar och om sina upplevelser. Det är ett medvetet sökande efter förståelse. Reflektion ger möjlighet att utveckla yrkesmässig medvetenhet om sitt eget sätt att fungera och reagera.

Varför är det bra att reflektera?

Reflektion kan leda till att du förändrar ditt beteende. Att du agerar annorlunda nästa gång händelsen inträffar. Du lär dig något nytt genom att analysera det du just upplevt. Metoden ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av det det du upplevt.

Hur skriver man en självreflektion?

Beskriv dina erfarenheter och lärdomar kring ditt eget arbetssätt och hur du använder och utvecklar kunskap och färdigheter. Vad tycker du fungerar bäst och vad fungerar sämst? När du skriver om sådant som kunde fungera bättre, resonera gärna kring hur det kan förbättras.

Vad är en bra reflektion?

Exempel på reflektionsfrågor kring att arbeta i grupp Beskriv till exempel vad som gick bra respektive mindre bra i grupparbetet. Beskriv också samspel, feedback, hur du bidrog, och vad du lärde dig av att jobba med andra. Nivå 2: Motivera och förklara orsakerna till att du agerade som du gjorde i ett grupparbete.

Vad ska man skriva i en reflektion?

Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. I en reflektion på den andra nivån skriver du om dina egna åsikter om varför du tänker eller gör som du gör och du ska dessutom försöka förklara orsakerna bakom hur du tänker eller hur du agerar.