:

Hur får man bort bruset från FM sändare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man bort bruset från FM sändare?
 2. Hur ställer man in FM sändare?
 3. Hur ställer man in radiokanaler?
 4. Hur fungerar en radiosändare?
 5. Hur sätter man på radio?
 6. Hur sprids radiovågor?

Hur får man bort bruset från FM sändare?

För att få bort bruset så koppla in en kabel. OM det inte är så att bruset redan fanns på musik materialet från början.

Hur ställer man in FM sändare?

Placera dem alltså gärna en bit ifrån varandra. Försök också att lägga FM-sändaren så nära antennen du kan för att få mindre störningar emellan dem. Övrigt Det finns alltid finns saker i "etern" som kan störa sändningen.

Hur ställer man in radiokanaler?

OBS!

 1. I stoppläget väljer du DISP/MENU - ”FM Radio” och trycker sedan på PLAY/STOP・ENTER. ...
 2. Tryck kortvarigt på DISP/MENU för att flytta markörerna ( , ) till frekvensvisningens båda sidor på övre raden i teckenfönstret. ...
 3. Tryck flera gånger på – eller + för att ställa in en kanal.
 4. Tryck på

Hur fungerar en radiosändare?

En FM-sändare är en radiosändare som använder frekvensmodulering för att modulera signalen på godtycklig frekvens. Frekvensmodulering kan användas på samtliga frekvensband även om andra moduleringstekniker såsom AM (Amplitudmodulering) och SSB (Enkelt sidband) är vanligast på de lägre frekvensbanden.

Hur sätter man på radio?

Lyssna på radio

 1. Säg ”Hey Google” eller tryck på knappen när du vill prata med assistenten.
 2. Säg ett kommando.

Hur sprids radiovågor?

Sändning av radiovågor När strömmen rusar genom luften uppstår radiovågor som sprider sig med ljusets hastighet. Enligt teorierna var ljuset en elektromagnetisk vågrörelse och det kunde bekräftas genom experiment. De osynliga radiovågorna visade sig vara av samma natur.