:

Hur refererar man muntligt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur refererar man muntligt?
  2. Vad betyder FF i referenser?
  3. När brukar man referera muntligt?
  4. Hur gör man en muntlig redovisning?
  5. Vilket år ska jag referera till?

Hur refererar man muntligt?

Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd.

Vad betyder FF i referenser?

Om hänvisningen avser fler än en sida i texten, kan förkortningarna ”f.” respektive ”ff.” användas, vilket betyder följande respektive flera följande sidor. Avser referensen ett citat ska den exakta sidan anges varifrån citatet är hämtat. Förkortningen ”ff.” kan omfatta ungefär upp till 5 sidor.

När brukar man referera muntligt?

Muntliga referenser ska bara användas när skriftliga inte finns att tillgå; de kan alltså inte ersätta originalreferenser. De skall heller inte stå i referenslistan. När du refererar t ex en avhandling måste du tänka på att endast citera de resultat som uppnåtts i arbetet, inte bakgrundsinformation t. ex.

Hur gör man en muntlig redovisning?

7 tips för att lyckas med din muntliga presentation

  1. Början är viktig – Fånga publikens intresse. ...
  2. Ha en struktur, använd stödord och tänk på kroppsspråket. ...
  3. Prata från hjärtat, men var förberedd. ...
  4. Hitta någon i publiken som ger dig trygghet och tänk positivt. ...
  5. Fokusera på det viktigaste, håll lagom tempo och andas.

Vilket år ska jag referera till?

I de flesta referenssystem är det vanliga att skriva utgivningsåret (i till exempel Oxford, Harvard och APA), i ditt fall 2002, med andra ord.