:

Vad byggs i Borlänge?

Innehållsförteckning:

  1. Vad byggs i Borlänge?
  2. Vad byggs i Malmö?
  3. Vad gör en projektledare inom bygg?
  4. Vad byggs på Norra Backa?
  5. Vad byggs i Skåne?
  6. Vad byggs vid Emporia?

Vad byggs i Borlänge?

Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge. Planer finns på nybyggnad av 20-30 bostäder i 2-3 våningar i korsningen Mjälgavägen-Täppgatan samt rivning av en äldre byggnad. Planer finns för nybyggnad av 14 bostäder i parhus och radhus i trä.

Vad byggs i Malmö?

Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar. Projektet avser nybyggnad av ca 55000 m2 bostäder samt 35000 m2 kontor.

Vad gör en projektledare inom bygg?

Byggprojektledaren planerar det dagliga arbetet och fungerar som stöd till platschefen. Du har koll på allt från tidsplanering, säkerhet och kvalitet till miljölagstiftning och installationssamordning.

Vad byggs på Norra Backa?

Nybyggnad av affärshus som består av en byggnad i Borlänge ett våningsplan. Själva byggnationen startade mars 2021 med en beräknad byggtid 9 månader till en uppskattad kostnad av 40 mkr över en bruttoyta 4642 kvadratmeter.

Vad byggs i Skåne?

Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om. Även vissa åtgärder på Ängelholms station ingår. Bullerskyddsåtgärder, 8 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar, 19 järnvägsbroar och 2 vägbroar byggs. Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona.

Vad byggs vid Emporia?

Projektet omfattar en ombyggnad av befintlig foodcourt samt bygga om befintliga butiker till att vara en del av en ny större foodcourt. På befintligt tak byggs ett nytt fläktrum som ska serva de nya restaurangerna. Nya Umami District kommer ha en total yta på över 2400 kvm.