:

Hur mycket behöver vara klart för slutbesiktning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket behöver vara klart för slutbesiktning?
  2. Får man ställa in möbler innan slutbesiktning?
  3. När kan man få ett slutbesked?
  4. Vad händer om man flyttar in utan Slutbesked?
  5. Vad kostar Lägeskontroll?
  6. Måste man göra Lägeskontroll?

Hur mycket behöver vara klart för slutbesiktning?

För att få slutbesked så ska alla väsentliga funktioner finnas på plats. Man ska kunna laga mat, sköta sin hygien, tvätta och leva ett normalt liv i byggnaden. Dessutom ska alla säkerhetsaspekter vara tillgodosedda så att man inte riskerar att skada sig när man bor där.

Får man ställa in möbler innan slutbesiktning?

Det är inte tillåtet att flytta in eller ta i bruk ett hus som inte har fått ett interimistiskt eller slutgiltigt besked. Konsekvensen av att börja använda fastigheten kan vara att byggnadsnämnden beslutar om att ge dig en byggsanktionsavgift. Men det finns undantag även för denna regel.

När kan man få ett slutbesked?

För vilka åtgärder krävs slutbesked? Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Vad händer om man flyttar in utan Slutbesked?

Om du ändå flyttar in utan slutbesked kan du få betala böter, så kallad sanktionsavgift. Du får ditt slutbesked hemskickat genom att lämna in eller skicka in en underskriven kontrollplan. Information om din kontrollplan finns i det startbesked som du fick i brevet med ditt beviljade bygglov.

Vad kostar Lägeskontroll?

Lägeskontroll. Lägeskontroll för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 5 878,75 kr inklusive moms.

Måste man göra Lägeskontroll?

Du behöver bara göra en lägeskontroll om det står i beslutet om startbesked eller om din bygglovshandläggare begär det. Det är bra att göra lägeskontrollen så tidigt som möjligt eftersom det minskar risken för dyra flyttningar om någon ny byggnad eller tillbyggnad placerats fel.