:

Hur mycket tjänar man som vaktmästare på en skola?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar man som vaktmästare på en skola?
 2. Vad gör en Fastighetsarbetare?
 3. Vilka egenskaper som du tror att en fastighetsskötare behöver ha?
 4. Vad gör en vaktmästare på en skola?
 5. Vad gör man som Bovärd?
 6. Vilka är de viktigaste egenskaperna du tror krävs för denna roll?
 7. Vad tjänar en fastighetsskötare 2022?
 8. Vad betyder ordet vaktmästare?

Hur mycket tjänar man som vaktmästare på en skola?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en Fastighetsarbetare?

Övervakar, sköter och underhåller fastigheters inre och yttre miljö. Kontrollerar ventilations- och värmeanläggningar. Utför mindre reparationer och svarar för service till hyresgäster och besökare.

Vilka egenskaper som du tror att en fastighetsskötare behöver ha?

Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, liksom kompetens inom VVS, el eller snickeri.

Vad gör en vaktmästare på en skola?

Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler och skolgård. Utöver praktiska arbetsuppgifter är en viktig del i arbetet att skapa goda relationer med elever och lärare samt att bidra till trygghet och trivsel på skolan.

Vad gör man som Bovärd?

Bovärdar – som också kallas fastighetsvärdar - arbetar på bostadsföretag där de sköter reparationer och administrativa uppgifter, kundkontakter och besiktningar. Arbetsuppgifterna är i vissa fall detsamma som för fastighetsskötare, i andra kan det skilja något.

Vilka är de viktigaste egenskaperna du tror krävs för denna roll?

Vilka egenskaper är viktigast hos den som vill anställa?

 • Ansvarstagande.
 • Positiv.
 • Flexibel.
 • Initiativtagande.
 • Lojal.
 • Självständig.
 • Stresstålig.
 • Ambitiös.

Vad tjänar en fastighetsskötare 2022?

Snittlönen för fastighetsskötare är 28400 kronor.

Vad betyder ordet vaktmästare?

Vaktmästare är ett serviceyrke som omfattar en mängd sysslor som skiljer sig åt beroende på arbetsplats, men ofta innebär olika former av skydds-, vård- och tillsynsuppgifter och ansvar för fastighetsservice. Vaktmästare förekommer på exempelvis företag, skolor, sjukhus, idrottsplatser eller myndigheter.